ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอไพศาล” แจง เมื่อพยาบาลขึ้นเป็น ผอ.รพ.สต.การปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นไปตามตำแหน่งที่ว่างลง อาจเป็นนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งพยาบาลวิชาชีพสามารถขึ้นมานั่งในตำแหน่งนี้ได้ เมื่อมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้ว ตำแหน่งเก่าที่เคยปฏิบัติงานจะว่างลง ก็จะสามารถบรรจุพยาบาลวิชาชีพขึ้นมาแทนได้

ตามที่พยาบาลวิชาชีพสุรินทร์ร่อนหนังสือร้องเรียนนายกรัฐมนตรี เหตุถูกกีดกันขึ้นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไม่ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่วางกรอบโครงสร้างอัตรากำลังไว้นั้น

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เรื่องนี้โดยหลักการ ผอ.รพ.สต. หากว่างลงก็จะมีการประกาศคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ซึ่งเป็นในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เพราะฉะนั้น กรณีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมี ผอ.รพ.สต.ว่างลงก็มีการประกาศเปิดรับสมัครเป็นไปตามปกติ ซึ่งในประเด็นของพยาบาลวิชาชีพนั้น ข้อเท็จจริงคือ พยาบาลวิชาชีพมีคุณสมบัติเฉพาะของเขาเข้าได้กับนักวิชาการสาธารณสุข ดังนั้น จึงมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการกีดกันในส่วนของพยาบาลวิชาชีพ

“ประเด็นที่เป็นข่าวนั้น ผมคิดว่าอาจเกิดจากความรู้สึกที่รักษาการมานาน ซึ่งการรักษาการก็ถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่ง แต่การจะคัดเลือกนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่พิจารณาคัดเลือกให้มาปฏิบัติหน้าที่ในผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด้วย ว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะผู้อำนวยการเป็นการปฏิบัติหน้าที่เชิงบริหาร แม้จะเป็นการบริหารในระดับต้นที่ต้องมีสมรรถนะทางการบริหารด้วย ก็ต้องอยู่ที่การพิจารณา” นพ.ไพศาล กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการสร้างความเข้าใจอย่างไร เนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามว่า พยาบาลวิชาชีพที่ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยกา รรพ.สต. หากขึ้นตำแหน่งจริงจะสามารถควบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพได้หรือไม่นั้น นพ.ไพศาล กล่าวว่า หากได้รับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เป็นไปตามตำแหน่งที่ว่างลง อาจเป็นนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งพยาบาลวิชาชีพสามารถขึ้นมานั่งในตำแหน่งนี้ได้ เพียงแต่เมื่อมานั่งในตำแหน่งนี้แล้ว ในตำแหน่งเก่าที่เคยปฏิบัติงานก็จะว่างลง ก็จะสามารถบรรจุพยาบาลวิชาชีพขึ้นมาแทน

“ขอให้เข้าใจว่า โดยหลักแล้วเมื่อ ผอ.รพ.สต. ว่างลง คนที่มีคุณสมบัติก็สามารถเข้ามารับการคัดเลือกได้ พยาบาลวิชาชีพก็ได้ ไม่มีการกีดกัน ส่วนที่เคยรักษาการ ก็หากทำงานดีก็จะเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการที่คัดเลือกก็จะเป็นผู้พิจารณา และหากคุณมาเป็น ผอ.รพ.สต. แล้ว ตำแหน่งที่เคยนั่งก็จะว่างลง จะมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาบรรจุแทน” รองปลัดสธ.กล่าว

สำหรับกรณีที่ นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ออกมาย้ำว่า เป็นความเข้าใจผิด เพราะไม่ได้มีการกีดกัน แต่เพื่อความชัดเจนจะมีการรวบรวมข้อเสนอถึงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ยกเลิกตำแหน่งรักษาการ และขอให้ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้รับค่าตอบแทนเหมือนวิชาชีพแพทย์ พยาบาล ฯลฯ นั้น ต่อประเด็นนี้ นพ.ไพศาล กล่าวว่า ข้อเสนอก็ส่งเข้ามาได้ แต่รายละเอียดต้องมาพิจารณา เพราะอย่างเรื่องรักษาการนั้น เป็นกระบวนการบริหาร ส่วนในเรื่องของค่าตอบแทน ก็จะมีวิธีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี ซึ่งต้องมีการพิจารณากันต่อไป