ห้องฉุกเฉินไทย '60% เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน'

ห้องฉุกเฉินแออัด (ER overcrowding)

จากสถิติการบริการในห้องฉุกเฉินพบว่ามีผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน 35 ล้านครั้ง/ปี ในปี พ.ศ.2559 และพบว่า เกือบ 60% เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน

ในประเทศไทยมีสถิติการใช้บริการห้องฉุกเฉินอยู่ที่ 458:1000 ประชากร ซึ่งสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา (421:1000 ประชากร) ออสเตรเลีย (331:1000 ประชากร) และอังกฤษ (412:1000 ประชากร)

ข้อมูลจาก คู่มือแนวทางการจัดบริการห้องฉุกเฉินที่เหมาะสมกับระดับศักยภาพสถานพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 30 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 11 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 30 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 11 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน