สคร.12 สงขลา ชวนประชาชนตรวจเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง

สำนักงานป้องการควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม ประจำปี 2562 “เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว” “เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี”

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) เพื่อเป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักในทุกกลุ่มประชาชนให้เห็นความสำคัญของการทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ของการรับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดความกังวลใจ ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกัน การดูแลรักษาสุขภาพ และหากผลตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตจากโรคเอดส์

“กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั้งตรวจฟรีและรักษาฟรี โดยมีประเด็นสื่อสาร ปี 2562 คือ Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี”

สำหรับคนไทยทุกคน ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก สามารถตรวจหาการติดเชื้อได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันทุกโรงพยาบาลสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ผลเร็ว คือ รู้ผลภายในวันเดียว ทั้งนี้หากต้องการให้ผลการตรวจได้รวดเร็วและแม่นยำ ควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง ประมาณ 1 เดือน ซึ่งหากพบการติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว เมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็ว ผู้มีเชื้อเอชไอวีจะไม่มีอาการป่วย และมีสุขภาพดี และหากกินยาต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จนสามารถกดไวรัสต่ำมากๆ จะลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่และผู้อื่น ทั้งนี้ ผู้มีเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จะรักษาฟรีทุกสิทธิ ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สามารถรักษาฟรี ทุกโรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ระบุตามบัตร ส่วนสิทธิประกันสังคม สามารถรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่ระบุตามสิทธิ

เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรด้านการป้องกันควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 หาดใหญ่ ได้สนับสนุนสื่อ ป้ายไวนิลวันรณรงค์แก่หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิในการเข้ารับการตรวจ VCT (เจาะเลือด) ฟรีปีละ 2 ครั้ง และให้บริการ VCT (เจาะเลือด) ฟรีให้กับกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง และในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคการตรวจเชื้อเอชไอวี สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 40 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 43 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 40 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 43 นาที ago
กลับด้านบน