ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการ “จิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้” ให้บริการผ่าตัดรักษาฟรี 3 โรค ประกอบด้วย 1. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม 2. ผ่าตัดต้อกระจก 3. ส่องกล้องทางเดินอาหาร

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเข้ารับบริการจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย (มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก) มีรายได้ไม่เกินครอบครัวละ 2 หมื่นบาท/เดือน และต้องผ่านการคัดกรองจากแพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ แล้วพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้ 1. ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อหัวไหล่เสื่อมจนไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ 2. ตามัว มีภาวะต้อกระจก 3. ปวดท้อง จุกแน่นลิ้นปี่ กลืนลำบาก ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง

ทั้งนี้ โครงการจิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้ จะให้บริการแก่ผู้ป่วยด้านละ 85 ราย โดยไม่เรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าผู้ป่วยครบตามจำนวน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 0 2926 9999