โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

 • รพ.ธรรมศาสตร์ฯ แถลงการณ์ กังวลการบริหารจัดการ ‘โควิด-19’ ระดับประเทศมีปัญหา วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลน ตั้งแต่หน้ากากอนามัยไปจนถึงชุดป้องกันการติดเชื้อ การสื่อสารในระดับประเทศ ทั้งข้อมูลวิชาการ ข้อมูลทางการแพทย์ งานวิจัย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสน พร้อมเรียกร้องดูแลบุคลากรที่ติดเชื้อเพิ่มจากภาวะปกติ
  2020-03-03 18:55
 • ผู้อำนวยการศูนย์เป็นเลิศโรคภูมิแพ้ฯ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เตือนภัยคนเมือง 2020 เสี่ยงป่วยด้วย ‘กลุ่มโรคตึกเป็นพิษ’
  2019-12-27 14:35
 • เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันสถาปนา ม.ธรรมศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สปสช.จัดโครงการ “จิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้” ให้บริการผ่าตัดรักษาฟรี 3 โรค 1. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม 2. ผ่าตัดต้อกระจก 3. ส่องกล้องทางเดินอาหาร
  2019-12-15 16:27
 • แพทย์โรคไตเผยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้อง เตือนให้ระวังอย่ากังวลมากจนสูญเสียโอกาสในการรักษา ชี้การล้างไตทางช่องท้องไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ให้ผลการรักษาใกล้เคียงกับการฟอกเลือด และช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ สามารถทำงานและประกอบอาชีพได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล ส่วนค่ารักษาก็สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคม หรือบัตรทองได้
  2017-09-09 10:35