ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ดูแล แรงงานไทยกลับจากเกาหลี ประสบภาวะเลือดคั่งในสมอง ใช้สิทธิบัตรทองรับการรักษาต่อเนื่อง สธ.ประสาน รพ.บางพลี รับผู้ป่วยแล้วตั้งแต่ 30 ธ.ค. 

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สปสช.ได้รับหนังสือประสานงานจากกระทรวงแรงงานที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในการส่งตัวแรงงานไทย 1 ราย ที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีกลับประเทศไทย เนื่องจากประสบภาวะเจ็บป่วยมีเลือดคั่งในสมอง ได้รับรักษาด้วยการผ่าตัดจากแพทย์แล้ว แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยได้กลับถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สปสช.ได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดหาเตียงผู้ป่วยและโรงพยาบาลรองรับ รวมถึงการรับและส่งต่อผู้ป่วย โดยกระทรวงสาธารณสุขประสานโรงพยาบาลบางพลีเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยเข้ารักษาแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้น ผู้ป่วยใช้สิทธิเบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการดูแลต่อเนื่องระยะยาว ด้วยผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ผ่านมาทางญาติได้ยื่นเรื่องเพื่อขอย้ายหน่วยบริการประจำให้กับผู้ป่วยเพื่อกลับไปรักษาต่อที่หน่วยบริการใกล้บ้านแล้ว

“แรงงานไทยที่ไปทำงานยังต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย แต่มีส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุที่จำต้องส่งกลับประเทศเพื่อรักษาต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยมีสวัสดิการสุขภาพดูแลอยู่โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกองทุนด้านสุขภาพที่ดูแลคนไทยเพื่อเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เช่นเดียวกับแรงงานไทยรายนี้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว