ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หมออนามัยประสานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นำทัพจับตากลุ่มเสี่ยง-หนุนนโนบายรัฐ เตรียมเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2563

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 เพื่อระดมสมองวางแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ค้นหา วิเคราะห์ปัญหา-สาเหตุ กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ โดยมี นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยเป็นประธานการประชุมพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯและบุคลากรจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบติเหตุ กว่า 30 คน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายธาดา วรรธนปิยกุล

นายธาดา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่ต้องเร่งเฝ้าระวังป้องกัน เช่น ปีใหม่หรือสงกรานต์ โดยข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) รายงานสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 พบว่า เกิดอุบัติเหตุจำนวน 3,338 ครั้ง เสียชีวิต 386 ราย บาดเจ็บ 3,442 ราย สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้แก่ ขับรถเร็วร้อยละ 44.4 ดืมขับร้อยละ 25.2 ตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ 22.9 หลับในร้อยละ 5.7 และยังพบว่าสาเหตุเสียชีวิตจากเมาขับมากสุดโดยเฉพาะวันที่ 13-15 เม.ย.สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ที่ระบุว่าสงกรานต์มีการฉลองเร็วและนานขึ้น ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเป็นวัยทำงาน และ 1 ใน 3 เป็นเสาหลักครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปตายมากขึ้น ถึง 17% โดยปัจจัยที่ทำให้มีความรุนแรงเพิ่มสูง คือ ความเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ทำให้เกิดเหตุและรุนแรง คือ ดื่มแล้วขับ

นายธาดา กล่าวต่อว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงทางมูลนิธิเครือข่ายหมอนามัยจึงได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ วางแผนเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากข้อมูลพบเกิดอุบัติเหตุในถนนสายรองและชุมชนสูงกว่าถนนสายหลัก ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังและจับตาอย่างเข้มข้น ซึ่งข้อได้เปรียบของเราคือการมีหมออนามัยทั่วประเทศ 50,000 กว่าคน ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.จำนวน 10,000 แห่ง เป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธารณสุขอำเภอหรือ รพ.สต.ที่รู้จักพื้นที่ตนเองเป็นอย่างดี จะมีการประสานงานกับทุกเครือข่ายในชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คนในชุมชน เป็นต้น เพื่อร่วมเฝ้าระวังและจะคืนข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่มีในพื้นที่ให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเฝ้าระวังต่อไป

นายกษิดิศ ขันธรัตน์

นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ทาง สคอ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการรณรงค์และสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง จะร่วมรณรงค์และผลักดันนโยบายเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งจะมีการผลิตชุดข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวบรวมนโยบาย ข้อสั่งการ กฎหมาย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ จากภาครัฐ รวมถึงข้อมูลการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ในพื้นที่ รวมทั้งจะประสานสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ก่อน-หลัง เทศกาล เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เน้น ดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว ฉลองอย่างมีสติ

นอกจากนี้ สคอ.จะผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น แบนเนอร์ สติกเกอร์ โปสเตอร์ สนับสนุนแก่ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ และจัดงานแถลงข่าวเพื่อสร้างกระแสรณรงค์กลับบ้านปลอดภัยช่วงเทศกาล สร้างความตระหนัก ชวนเปลี่ยนวิถีการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดแอลกอฮอล์และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะจัดในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 นี้