อิสราเอลประกาศคนที่เดินทางจากไทยต้องกักตัว 14 วัน สถานทูตเตือนคนไทยงดเดินทางไปอิสราเอล

Tue, 2020-02-18 12:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลประกาศให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยกักตัวเมื่อเดินทางถึงอิสราเอล 14 วัน ด้านสถานเอกอัครราชทูตแจ้งเตือนคนไทยงดการเดินทางไปอิสราเอลจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เผยแพร่ข่าว ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยกักตัวเมื่อเดินทางถึงอิสราเอล 14 วัน โดยระบุว่า

ตามที่เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลออกประกาศทางเว็บไซต์ ให้บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศไทย สิงคโปร์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเกา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน (home quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางมาถึงอิสราเอล ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ โดยไม่ให้เดินทางไปที่สาธารณะ อาทิ ที่ทำงาน ห้างร้าน โรงเรียนและโรงพยาบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้โดยสารต่อเครื่องบินผ่านประเทศดังกล่าว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเตือนคนไทยงดการเดินทางไปอิสราเอลจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ประชาชนทราบหากมีความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงของมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลอิสราเอล ขอเรียนด้วยว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยมาโดยตลอด และจะติดตามสถานการณ์การออกมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอิสราเองอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้หากมีคำถามหรือสงสัยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ (972-9) 954-8412 (972-9) 954-8413 หรือ (902-54) 636-8150 อนึ่ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลได้ออกประกาศทางเว็บไซต์ ให้อำนาจเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอลปฏิเสธการเข้าเมืองของชาวต่างชาติที่ได้เดินทางไปจีนในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

Add new comment