ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตอนนี้เพิ่มเป็น 114 คนแล้ว

สิ่งที่ประชาชนทุกคนควรทำคือ

1. "ใส่หน้ากากเสมอ" ตอนออกไปข้างนอกบ้าน

2. พยายามไม่แตะหน้ากากด้านนอก หากเผลอแตะ ให้ล้างมือเสมอ

3. พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว ควักมาใช้บ่อยๆ

4. ล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร

5. งดกิจกรรมนอกบ้าน ยกเว้นจำเป็นจริงๆ

6. การประชุมรวมกลุ่มทั้งหลาย ไม่ควรไป

7. เตรียมเสบียงในบ้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในบ้านอย่างน้อย 2 สัปดาห์

สิ่งที่หน่วยงานควรทำคือ

1. สถานศึกษาทุกแห่งควรหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนสัก 2-4 สัปดาห์ เรียนออนไลน์แทนในทุกกรณี

2. สถานบันเทิงทุกแห่งควรปิด

3. ยกเลิกการประชุมสัมมนาทุกอย่าง ใช้ออนไลน์แทน

4. สถานที่ทำงานควรอนุญาตให้ work ftom home

5. ห้ามเดินทางไปต่างประเทศ

สิ่งที่รัฐควรทำคือ

1. ปิดประเทศ ห้ามต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทย

2. ร่วมมือกับ CP สหพัฒน์ และกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค จัดเตรียมระบบสนับสนุนส่งหรือจำหน่ายสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพถึงบ้านผ่านออนไลน์หรือโทรศัพท์ โดยเชื่อมต่อกับระบบขนส่งและไปรษณีย์และธุรกิจดีลิเวอรี่

3. ไม่โกหก ปิดบังข้อมูล และเปลี่ยนชุดบริหารระดับกระทรวงให้คนที่มีความสามารถมาทำหน้าที่แทน

4. ทุ่มทรัพยากรเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และเครื่องมือและเวชภัณฑ์ในการรับผู้ป่วยจำนวนมากที่อาจมีใน 2-4 สัปดาห์ถัดจากนี้

โดย รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย