ยัน ไทยมีห้องแลบ-ชุดตรวจพร้อมรับมือโควิด-19 เตรียมไว้กว่า 1 หมื่นชุด ผลิตได้อีก 1 แสนต่อเดือน

Fri, 2020-03-20 19:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้ไทยมีห้องแลบและชุดตรวจพร้อมรับมือโควิด-19 เผยเตรียมชุดตรวจไว้แล้วมากกว่า 10,000 ชุด โดยสามารถผลิตเพิ่มได้อีก 100,000 ชุดต่อเดือนในเดือนแรก และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวม 1,000,000 ชุดใน 6 เดือน เพียงพอกับการใช้งาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันรายงานว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลได้เตรียมห้องปฏิบัติการ 50 แห่งทั่วประเทศสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และเตรียมชุดตรวจไว้แล้วมากกว่า 10,000 ชุด โดยสามารถผลิตเพิ่มได้อีก 100,000 ชุดต่อเดือนในเดือนแรก และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวม 1,000,000 ชุดใน 6 เดือน เพียงพอกับการใช้งาน

นอกจากนี้ วช. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้รวมพลังนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอีก ทั้งแบบการตรวจที่ให้ผลอย่างรวดเร็ว ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ ตรวจหาแอนติเจน และแอนติบอดี โดยได้ให้ทุนวิจัยเร่งด่วนในเรื่องนี้ไปแล้ว 5 โครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ได้ทำการตรวจโรคโควิด-19 แล้วจำนวนมากกว่า 30,000 เทส หรือเท่ากับ 434 เทสต่อประชากร 1 ล้านคน

Add new comment