ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กทม.มอบมอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) 3,200 ชุด พร้อมเปิดรับบริจาคเพิ่มเติมเพื่อส่งต่อให้บุคลากรด้านการรักษาความสะอาด ป้องกัน “โควิด-19”

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 ณ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 3,200 ชุด ประกอบด้วย ชุดป้องกันการติดเชื้อ 1,000 ชุด ชุดกันเปื้อนสำหรับทำความสะอาด 2,200 ชุด รวมทั้งแว่นตา 2,200 อัน ถุงมือยาง 12,000 คู่ และรองเท้าบูท 2,200 คู่ ให้แก่บุคลากรด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร อาทิ พนักงานเก็บขนมูลฝอย และพนักงานทำความสะอาด ทั้งในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 สำนักงานเขต เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อมอบให้แก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยและพนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ อันเป็นการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร โดยชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ประกอบด้วย แว่นตา หน้ากาก ถุงมือ และรองเท้าบูท ทั้งนี้ภายหลังจากได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนที่ฝ่าฝืน เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจในประกาศดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเร่งเข้าไปตรวจสอบ ชี้แจงทำความเข้าใจ และทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อไป

เชิญชวนทุกภาคส่วนบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเจ้าหน้าที่ สู้วิกฤตโควิด-19

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) หรือเรียกโดยย่อว่า อุปกรณ์นิรภัย หรือ เซฟตี้ (Safety) หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพหรือสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน หรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในบ้าน ที่ทำงาน ที่สาธารณะ อาคาร และพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมบริจาคมอบชุด PPE ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลชาวกรุงเทพฯ ต่อไป