ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริษัทที่นำเข้าชุดตรวจโควิด Rapid test จากจีนเข้ามาจำหน่ายในไทย แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้ากับ อย.แล้ว หลังสเปนออกมาโวยว่าชุดตรวจจากบริษัทจีนแห่งนี้ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถบ่งบอกผลการติดเชื้อได้อย่างแม่นยำ

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 บริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ยื่นประเมิน ได้โพสต์ผ่าน facebook ของทางบริษัทว่า ได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า Rapid test สำหรับตรวจหาเชื้อชุดก่อโรค COVID-19 ยี่ห้อ Bioeasy ซึ่งผลิตโดยบริษัท Shenzhen Bioeasy Technology จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม2563 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

ทางบริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทางบริษัทได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า Rapid test สำหรับตรวจหาเชื้อชุดก่อโรค COVID-19 ยี่ห้อ Bioeasy ซึ่งผลิตโดยบริษัท Shenzhen Bioeasy Technology จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม2563 เป็นต้นไป เนื่องด้วยพบรายงานเรื่องปัญหาคุณภาพด้านการแปลผลที่ราชอาณาจักรสเปนและสหภาพยุโรป โดย ณ ปัจจุบันทางบริษัทยังไม่เคยมีการนำเข้าชุดทดสอบนี้มาจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ซึ่งทางบริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ในครั้งนี้
และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานความเป็นบริษัทของคนไทยที่ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยเพื่อให้ชาวไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงตลอดไป