สธ.เผยไทยสามารถผลิตชุดตรวจโควิด-19 ได้เอง สิ้น เม.ย.นี้ผลิตได้ 1 แสนชุด

Fri, 2020-04-10 16:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งเป้าให้การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 ให้ได้ 110 แห่งทั่วประเทศ ยืนยันมีน้ำยาตรวจเพียงพอ ไทยสามารถผลิตชุดตรวจได้เองสิ้นเดือน เม.ย.นี้จะผลิตได้ครบ 100,000 ชุด และให้ได้ 1 ล้านชุด ภายใน 6 เดือน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูแลพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการป้องกันควบคุมโรค เนื่องจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและให้การรับรอง ในการตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่ต่างๆ สำหรับสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังสามารถถอดรหัสสารพันธุกรรมของเชื้อได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลกคู่กับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ของสภากาชาดไทย

พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจ Real-Time RT-PCR เป็นวิธีการตรวจที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นวิธีมาตรฐานร่วมกับประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐ และยุโรป ซึ่งวิธีการตรวจแบบ Real-Time RT-PCR เป็นการตรวจสารพันธุกรรม สามารถตรวจหาเชื้อได้ในระยะแรกของโรค ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างจากการป้ายเยื่อบุในคอหรือเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูกส่งมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาและให้การรับรองห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วกว่า 80 แห่งทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตั้งเป้าหมายจะให้มีห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง 1 จังหวัด ซึ่งคาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้จะพัฒนาและให้การรับรองห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 110 แห่งทั่วประเทศ และรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งในกรุงเทพฯจะสามารถตรวจได้ 10,000 ตัวอย่างต่อวัน และส่วนภูมิภาค 10,000 ตัวอย่างต่อวัน ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการตรวจตัวอย่างแล้วกว่า 70,000 ตัวอย่างโดยพบผู้ติดเชื้อจำนวน 2,423 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงาน

นพ.โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาวิธีการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 แบบ Real-Time RT-PCR แล้ว ยังได้พัฒนาน้ำยาสำหรับใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรม ซึ่งสามารถผลิตได้เองในประเทศไทยไม่ได้สั่งซื้อเป็นชุดสำเร็จจากต่างประเทศ ต่อมา บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยา ชีววัตถุที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถคิดค้นพัฒนาผลิตยาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยพึ่งวัตถุดิบจากภายนอกน้อยมากช่วยลดการนำเข้า ได้เห็นถึงศักยภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ร่วมกันนำองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาผลิตเป็นชุดทดสอบ RT-PCR KIT หรือ DMSc-COVID-19 โดยที่บริษัทได้ผลิตให้ในเบื้องต้นและมอบให้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจำนวน 2 หมื่นชุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะผลิตให้อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้สามารถผลิตได้ครบ 1 แสนชุด แต่หากยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 อีก บริษัทจะทำการผลิตให้ได้ถึง 1 ล้านชุดภายใน 6 เดือน ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าประเทศไทยมีน้ำยาในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างเพียงพอ

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยัน ยึดมั่นความเป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานขององค์กร และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการปกป้องสังคมไทยจากโรคโควิด-19” นพ.โอภาส กล่าว

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม