ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานการณ์โรคโควิด-19 (11 เม.ย.) ติดเชื้อลดลง รายใหม่ 45 คน ยอดรวมสะสม 2,518 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมเสียชีวิต 35 คน ขณะที่บุคลากรการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 11 เม.ย. 2563 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ว่า สำหรับประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,518 ราย โดยหายดีและกลับบ้านแล้ว 1,135 ราย และ เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมผู้เสียชีวิต 35 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิต 2 คนนั้น รายแรกเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ 46 ปี ทำงานในโรงรับจำนำ มีโรคอ้วน และมีประวัติอาศัยกับแม่และน้องสาวที่เป็นผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า เข้ารับการรักษาด้วยอาการไข้ ไอ ก่อนที่จะมีอาการหอบเหนื่อยรุนแรงขึ้นก่อนเสียชีวิต

รายถัดมาเป็นชายไทย อายุ 65 ปี อาชีพพนักงานทำความสะอาดในกรุงเทพฯ เริ่มป่วยด้วยอาการไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ก่อนเดินทางกลับบ้านที่ จ.พะเยา แล้วเข้ารับการรักษา ก่อนที่อาหารหนักจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก่อนที่จะเสียชีวิต

ขณะที่การแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข ประจำวันที่ 11 เมษายน 2563 ดังนี้

สถานการณ์ในประเทศไทย (10 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 122 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 45 ราย จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 23 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 23 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 9 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 3 ราย (คนไทย 2 ราย/ต่างชาติ 1 ราย)

2.2 ไปสถานที่ชุมนุมชน 3 ราย

2.3 อาชีพเสี่ยง 1 ราย

2.4 บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

กลุ่มที่ 3 ได้รับผล lab ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 4 ราย

กลุ่มที่ 4 เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantines 9 ราย

วันนี้ ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

รายที่ 1 เป็นชายไทยอายุ 46 ปี อาชีพเจ้าหน้าที่โรงรับจำนำ มีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน มีประวัติใกล้ชิดกับคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ด้วยอาการไข้สูง ไอ เสียชีวิตวันที่ 9 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 34)

รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 65 ปี อาชีพพนักงานทำความสะอาด มีประวัติสัมผัสกับชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพะเยา และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ด้วยอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก อ่อนเพลีย ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลอีกแห่งในจังหวัดพะเยา เสียชีวิตวันที่ 10 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 35)

โดยสรุปภาพรวมวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 1,135 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,348 ราย เสียชีวิตสะสม 35 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 2,518 ราย