ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อยอดงานวิจัยใช้หน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารให้แพทย์ปฏิบัติงานสู้โควิด-19

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถัง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า จากกรณีโรงพยาบาลราชวิถีได้ขอความอนุเคราะห์นำผลงานวิจัยหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารที่ตนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ไปผลิตเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ PAPR สำหรับแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 500 ชิ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างการทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

“ล่าสุดกองทัพบกโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) จัดประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วยพร้อมนำไปสู่การผลิต เพื่อใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยหน้ากากดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับโลกที่สาธารณรัฐเช็กแล้ว” รศ.ดร.วีรชัย กล่าว

รศ.ดร.วีรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังไม่ถึงการใช้อุปกรณ์ในระดับ Level A ที่จะต้องสวมใส่ชุดครบ โดยขณะนี้ยังเป็น Level B คืออุปกรณ์ต้องสามารถกันน้ำได้ มีมาตรฐานป้องกันเชื้อโรคได้เช่นเดียวกับชุดต่าง ๆ ที่ใช้ในต่างประเทศ ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด คือ ไส้กรอง ที่สามารถป้องกันได้ถึงระดับแก๊สน้ำตาและแก๊สพิษบางชนิด จึงสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้แน่นอน และมีการทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปสำหรับผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยใช้สูตรยางพาราในประเทศไทย รวมถึงวัสดุที่ใช้เกรดทางการแพทย์ แล้วจึงทดสอบชิ้นงานประเทศโดยอ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐานสากลของ NATO มีความสามารถในการทนกรด-ด่าง ทดสอบการรั่วซึมของระบบทางเดินหายใจ สามารถดื่มน้ำผ่านท่อได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากาก

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถผลิตหน้ากากได้วันละ 100 ชิ้น โดยจะขอรับการบริจาคไส้กรองอากาศดักไวรัสและสารเคมีรุ่น P3 R จากบริษัท AVEC CHEM สาธารณรัฐเช็ก มีรับประกันอายุการใช้งาน 20 ปี จำนวนสต็อกอุปกรณ์หน้ากากในปัจจุบันประกอบด้วย เลนส์ 100 ชิ้น ชุดครอบจมูก 500 ชิ้น ชุดควบคุมการหายใจออก 70 ชิ้น ชุดควบคุมการหายใจเข้า 70 ชิ้น หน้ากากยาง 500 ชิ้น ชุดส่งเสียง 70 ชิ้น ตัวขยายเสียงและสารรัดศีรษะไม่มีสต๊อก น้ำหนักของหน้ากากโดยรวมประมาณ 800 กรัม ตัวไส้กรองน้ำมีหนักเบาเหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งคาดว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่จะสามารถผลิตหน้ากากให้โรงพยาบาลได้วันละ 100 ชิ้น หาก ‘ราชวิถีโมเดล’ สำเร็จก็จะผลิตให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ต้องการต่อไป