ศิริราช ชวนบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ วินิจฉัยผู้ป่วยโควิด-19

Tue, 2020-04-21 16:43 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

วันที่ 21 เม.ย. 2563 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า ขณะนี้ห้องความดันลบที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ปัจจุบันศิริราชมี 14 ห้อง หากแต่ยังขาดเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงยิ่งยวด(MDCT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงในผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยภาพซีทีสแกน 512 ภาพ สามารถเห็นรอยโรคได้ทั่วร่างกาย วิเคราะห์ผลได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งมีขีดความสามารถสูงในการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ประกอบกับมีโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้แม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเมื่ออยู่ในสภาพห้องที่มี ความดันลบ ด้วยแผ่นกรอง HEPA FILTER จะสามารถดักจับอนุภาคเชื้อโควิด-19 ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อพ้นภาวะการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19 ยังสามารถใช้กับผู้ป่วยได้ทุกประเภท รวมทั้งสามารถใช้ในภาวะการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคตได้

โดยที่ค่าใช้จ่ายเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมห้องความดันลบอยู่ที่ 44 ล้านบาท ณ ขณะนี้โรงพยาบาลศิริราชได้รับบริจาคมาแล้ว 20 ล้านบาท ยังขาดอีกจำนวน 24 ล้านบาท ในนามคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมบริจาคเงินสมทบ เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด

บริจาคชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโควิด)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-3-50034-4 และเมื่อบริจาคแล้ว กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และโปรดระบุวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อขอรับใบเสร็จผ่านช่องทาง ดังนี้ 1. Line @sirirajfoundation 2. e-mail: donate_siriraj@hotmail.com 3. Fax: 0 2419 7687

Add new comment