ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 24 เม.ย. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีเฟซบุ๊กเสนอข้อมูลว่า ทางรัฐวิสาหกิจจีนผู้ผลิตชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antibody Test Kit ได้บริจาคชุดตรวจมอบให้กรมควบคุมโรค แต่ชุดตรวจดังกล่าวถูกกักอยู่ที่ด่านสุวรรณภูมิ รวมทั้งยังไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งที่เป็นชุดตรวจที่รัฐบาลจีนรับรองนั้น อย. ได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดพบเป็นข้อมูลเท็จ ดังนี้

1. เฟซบุ๊กดังกล่าวได้เขียนข้อความว่า“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย. ก็ยังอนุมัติให้สามารถนำเข้าและจำหน่ายได้ โดยอ้างว่าสเปนใช้ไม่เป็นเอง”

ข้อเท็จจริง : อย. อนุมัติให้ชุดตรวจจากบริษัท Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. นำเข้า โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ ผลการตรวจประเมินคุณภาพชุดตรวจที่ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หนังสือรับรองการขายจากประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูตไทยในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น แค็ตตาลอก คู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อย. อนุมัติก่อนที่จะทราบปัญหาในประเทศสเปน และ อย. ไม่เคยกล่าวอ้างว่าสเปนใช้ไม่เป็นเอง อีกทั้งกรณีนี้ด่านอาหารและยายังไม่เคยมีการตรวจปล่อยให้สินค้านำเข้ามาภายในประเทศ และหลังจากที่มีข่าวที่ประเทศสเปน อย. ก็ได้มีการยกเลิกการอนุมัติให้นำเข้าดังกล่าวแล้ว

2. เฟซบุ๊กดังกล่าวได้เขียนข้อความว่า “ทั้ง ๆ ที่ Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd และ Hangzhou Biotest Biotech Co.,Ltd. ทั้งคู่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในจีน แต่ก็ยังได้รับอนุญาตให้นำเข้าและจำหน่ายในไทยได้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ อย.”

ข้อเท็จจริง : กรณีชุดตรวจของ Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd บริษัทผู้นำเข้าได้ขอยกเลิกหนังสือรับรองประกอบการการนำเข้า และ อย. ได้ยกเลิกหนังสือรับรองดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีการนำเข้าชุดตรวจมาจำหน่ายในไทย และสำหรับชุดตรวจที่ผลิตโดย Hangzhou Biotest Biotech Co.,Ltd อย. ยังไม่เคยได้รับอนุมัติการนำเข้าเพื่อจำหน่ายในไทย

3. เฟซบุ๊กดังกล่าวได้เขียนข้อความว่า “ขณะที่รัฐวิสาหกิจจีนผู้ผลิตชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antibody Test kit ของจริง มีทั้ง China FDA, China COA และ China CFS ส่งชุดตรวจมาบริจาคมอบให้กรมควบคุมโรคใช้ฟรี ๆ แต่ชุดตรวจนั้นกลับถูกกักไว้ที่ด่าน อย. สุวรรณภูมินานเกือบเดือน และยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ อย. จนถึงป่านนี้ ทั้ง ๆ ที่ฟรี และเป็นของแท้รับรองโดยรัฐบาลจีน”

ข้อเท็จจริง : จากการตรวจสอบข้อมูลที่ด่านอาหารและยา สุวรรณภูมิ ไม่พบว่ามีการกักชุดตรวจดังกล่าวที่ด่านสุวรรณภูมิ และยังไม่มีผู้มายื่นขอผ่อนผันนำเข้าชุดตรวจจากรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อบริจาคแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในการนำเข้าชุดตรวจมาบริจาคให้หน่วยงานรัฐ จะใช้หลักฐานการรับบริจาคจากหน่วยงานของรัฐผู้รับบริจาคเป็นสำคัญ โดยด่านอาหารและยาจะพิจารณาตรวจปล่อยทันที