ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกหนังสือให้โรงพยาบาลสังกัดทั่วประเทศ ตรวจเชื้อโควิดทางห้องปฏิบัติการยึด 4 กลุ่มหลัก “คนไข้กลับจากตปท.-ผู้ป่วยเข้าข่ายPUI-ผู้ป่วยทันตกรรม-ผู้ป่วยที่แพทย์เห็นสมควรตามพื้นที่”

หลังจากก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีคำสั่งให้โรงพยาบาลในสังกัดตรวจเชื้อโควิดในผู้ป่วยแอดมิท หรือผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลลงหนังสือคำสั่ง วันที่ 5 มิ.ย.2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่นั้น ล่าสุดได้มีการปรับเปลี่ยนประกาศใหม่

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่ง เลขที่ สธ (ศปค.) 0248/ว 258 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2563 เรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งถึง อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผอ.รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไปทุกแห่ง ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง

ใจความระบุว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโรควิด-19 มีมติเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในรพ. (Admit) ทุกราย นั้น เนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่เดินทางมาจากต่างประเทศ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในวันที่ 9 มิ.ย. 2563 จึงมีมติให้ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงเพื่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1. ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศภายใน 1 เดือน

2. กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าตามนิยาม PUI

3. ผู้ป่วยก่อนทำหัตถการทันตกรรม และอื่นๆ ตามแนวทางที่กรมการแพทย์กำหนด

4. ผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาว่าสมควรตรวจหรือให้เป็นไปตามความจำเป็น ตามการระบาดของพื้นที่