ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดสิทธิ์ใครตรวจโควิดฟรี! หลังระบาดรอบใหม่ จุดสมุทรสาคร 

 

เมื่อเวลา 11.30น. วันที่ 22 ธ.ค.ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. กล่าวว่า จากกรณีมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาครัฐประกาศให้กลุ่มที่ เคยไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะตลาดกลางกุ้งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมให้สังเกตอาการหากมีอาการผิดปกติโดยเฉพาะอาการโรคระบบทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดฟรีนั้น ทำให้ประชาชนตกใจ และแห่เข้ารับการตรวจหาเชื้อในรพ.จำนวนมาก ทำให้ภาระงานล้น และมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกเรียกเก็บเงิน ซึ่งต้องขอชี้แจงว่าอย่าเพิ่งตกใจ ขอให้สังเกตอาการก่อน 

 

ทั้งนี้ คนที่จะเข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดฟรีนั้นยังมีข้อกำหนดอยู่คือต้องมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ประกอบด้วย

 

1.กลุ่มที่เดินทางมาจากเขตติดโรคหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง , ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค, พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยัน, เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 

 

2. กรณีมีอาการที่เข้าข่ายโควิด-19 อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจ เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส 3. กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด 19, เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น, เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

 

กลุ่มเหล่านี้สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ ทั้งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ โดยระหว่างเดินทางเข้ารับการตรวจนั้นขอให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างเดินทางด้วยรถส่วนตัว