เปิดข้อมูลกลุ่มเสี่ยงไหน ตรวจโควิด19 ฟรี! ได้ทั้ง รพ.รัฐและเอกชนทุกแห่ง

Thu, 2021-04-08 18:33 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สปสช.ย้ำทุกคนในประเทศ หากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรีที่ รพ.รัฐและเอกชนทุกแห่ง แนะหากเคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและสงสัยว่าจะติดเชื้อ แม้ไม่มีอาการก็อย่านิ่งนอนใจ หรือติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากกรณีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยหลายกรณีเชื่อมโยงกับสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ ทางรัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนโรค ควบคุม ป้องกันโรค จัดเตรียมมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคัดกรองโรคและการรักษาได้อย่างทันท่วงที นั้น

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สปสช. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหนึ่งคือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งรวมไปถึงบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง เช่น มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วย สามารถเดินทางไปเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ สปสช.ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับเป็นการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนนั้น สปสช.ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี โดย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ระบุว่าโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งยินดีให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ ขอย้ำว่าสิทธิการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ ด้วย ดังนั้นขอเน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ฟรี และขอเชิญชวนให้ผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงรีบไปเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง คนในครอบครัว คนใกล้ชิด และจะเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้างอีกทางหนึ่งด้วย หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อก็เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกัน

"ท่านที่เคยเดินทางไปในพื้นที่ที่พบการระบาด มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือเริ่มมีอาการไม่สบาย สงสัย ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ สามารถไปรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลได้เลย โดยทางแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าท่านมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและวางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของท่าน ดังนั้นอย่านิ่งนอนใจหรือประมาทว่าตัวเองไม่น่าจะติดเชื้อ หากท่านเคยไปพื้นที่ระบาด กรณีล่าสุดคือสถานบันเทิงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือคนที่ไม่ได้ไปแต่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้จะไม่มีอาการอะไรก็ขอให้ไปพบแพทย์ก่อน ถ้าท่านไม่ติดเชื้อ ท่านก็จะได้สบายใจว่าไม่ติด แต่หากตรวจพบเชื้อ ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่เนิ่นๆ โดยกระบวนการทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางโรงพยาบาลจะส่งเบิกกับ สปสช.ตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง สปสช.ได้แจ้งให้โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งทราบแล้วถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย" นพ.จเด็จ กล่าว

ทั้งนี้ สปสช.จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่คนไทยทุกคน สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาตินั้น ทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 ไว้แล้ว และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สำหรับกลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรองโควิด-19 มีดังนี้

ก.ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ ไข้/อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง คือ

1) 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

1.สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19

2.ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

3.เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

4.ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2) แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

ข.กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย สปสช.ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

Comments

Submitted by ปาณภูมิ on
ติดต่อไปรพ. บางโพ และรพ. ศิริราชปิยะมหาการุณ เค้ากลับบอกว่าไม่มีตรวจฟรี ต้องจ่ายตังเอง. ตกลงมันยังไงกันครับ แล้วติดต่อไปเบอร์ 1422 ก้อติดต่อใครไม่ได้เลย

Submitted by คุรุทีป คามภีร์ on
ลูกสาวไปทองหล่อมาวันที่ 2 กับเพื่อน 6 คน และวันที่ 6-8 ไปทะเลมา หลังจากนั้นปรากฏว่า 1 ในนั้นติดโควิด จะไปตรวจ รพ.เอกชนบอก น้ำยาหมด รพ.รัฐบอกเปิดอีกที 16 เมษา รพ.อื่นบอกไม่เข้าข่ายเสี่ยงต้องเสียค่าตรวจ ตอนนี้มีอาการไอนิดหน่อย มีน้ำมูก สงสัยไม่ต้องตรวจหลอก เพราะจริงๆแล้วมันไม่มีที่ไหนให้ตรวจฟรี

Submitted by Pum on
ตรวจฟรีไม่มีนะคะ เสียเงินทั้งนั้น อย่าออกข่าวให้ประชาชนเข้าใจผิดอย่างนี้ จะให้ข่าวอะไรตรวจสอบด้วยว่าจริงไหม ไม่ใช่สักแต่ว่าพูดตามที่ลูกน้องรายงาน หัดลงสำรวจพื้นที่จริงด้วยตัวเองบ้าง โรงพยาบาลไหนฟรีบอกมาเลย ขนาดตามเกณฑ์ที่จะต้องตรวจฟรี สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ยังไม่สนใจ เก็บแต่เงินอย่างเดียว ถ้าอยากได้ใบรับรองแพทย์ต้องจ่ายเพิ่มอีก 500 บาท สงสัยคงอยากให้คนติดกันเยอะๆ เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าตรวจ

Submitted by SS on
สิทธิ์ประกันสังคม อยู่วิภาราม 1.สัมผัสผู้ป่วย 2.ไอ เจ็บคอ 3.ปวดศีรษะ ปวดตา 4.ไม่มีไข้ รพ.แจ้งว่า ไม่ครบเกณฑ์ เพราะไม่มีไข้ ไม่ตรวจ ให้กลับมาพัก กักตัว แต่ถ้าตรวจ 3000-3500 ตรวจได้เลย

Submitted by boom on
รพ.เดียวกันเลยค่ะ สงสัยจะหมอคนเดียวกัน นี่คือสามีคืดเชื้อ อยู่ด้วยดันตลอด สามีเป็นไข้เราเช็ดตัวให้ เราไอ เจ๋บคอ แต่ไม่มีไข้ บอกไม่เข้าเกณฑ์ อีกอย่างเราตั้งท้องด้วย จะให้จ่ายเงินอย่างเดียวเลย ฮ่าๆ หมอบอกกรมควบคุมโรคบอกไม่เข้าเกณฑ์ โทรถาม1422 ตอบว่าอยู่ที่ดุลยพินิจแพทย์ ส่วนคนไข้อีกคนรู้จักกับหมอเพราะเห็นคุยกันก่อนตรวจ อาหารมีแค่ผิ่นขึ้น และไปในที่เสี่ยงมา ได้ตรวจฟรีว่ะ ขำ บอกว่าอย่าวิตกกังวล มีหลายคู่ที่อยู่เด้วยกันแล้วอีกคนไม่ติด ถ้าติดขึ้นมา รพ.เดียวกันเลยค่ะ สงสัยจะหมอคนเดียวกัน นี่คือสามีคืดเชื้อ อยู่ด้วยดันตลอด สามีเป็นไข้เราเช็ดตัวให้ เราไอ เจ๋บคอ แต่ไม่มีไข้ บอกไม่เข้าเกณฑ์ อีกอย่างเราตั้งท้องด้วย จะให้จ่ายเงินอย่างเดียวเลย ฮ่าๆ หมอบอกกรมควบคุมโรคบอกไม่เข้าเกณฑ์ โทรถาม1422 ตอบว่าอยู่ที่ดุลยพินิจแพทย์ ส่วนคนไข้อีกคนรู้จักกับหมอเพราะเห็นคุยกันก่อนตรวจ อาหารมีแค่ผิ่นขึ้น และไปในที่เสี่ยงมา ได้ตรวจฟรีว่ะ ขำชิบหาย บอกกุอย่าวิตกกังวล มีหลายคู่ที่อยู่เ้วยกันแล้วอีกคนไม่ติด ถ้ากุติดขึ้นมา กุจะไปหามึงคนแรกเลยนะหมอจ๋า #หมอดีๆมีเยอะ #หมอ2มาตรฐานแบบนี้ก็นังมี #ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกจ้ะจะไปหาหมอคนแรกเลยนะหมอจ๋า #หมอดีๆมีเยอะ #หมอ2มาตรฐานแบบนี้ก็ยังมี #ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกจ้ะ

Submitted by เตชินท์ ธีรวุฒิธร on
ชีวิตตัวเอง จ่ายเงินก็จ่ายไปเถอะ เวบาทำบุญชอบไปที่วัด แต่เวลาเจ็บป่วยจะเอาของฟรี ประเทศกูมี

Submitted by Anonymous on
ทำบุญชาวบ้านตาสีตาสาเค้าทำกันหลักสิบบาท แต่ค่าตรวจ 3000-4000 เค้าจะมีเงินไปตรวจกันไม๊ล่ะ คนมีมันก้อมี คนไม่มีมันก้อไม่มีจริงๆ นะ

Submitted by นัท ณัฐพงศ์ on
เงินจะกินแทบจะไม่มี ไปตรวจโควิด จะเก็บ 3000-3500 ไทม์ไลน์คนเป็นโรค ก็ตรงกะเราแต่ตรวจฟรี ไม่มีในประเทศกู

Submitted by ภัชร on
ใกล้ชิดผู้ตอดเชื้อ หมอแนะนำให้ไปตรวจ ตรวจที่ รพ พระราม 9 ไม่เห็นฟรีครับ ราคาแพงมากด้วย ทาง รพ ไม่รับรู้รับทราบว่าเบิกจากรัฐ รับผิดชอบยังไงครับแบบนี้ ไม่งั้นผมคงไม่ไปตรวจหรอก

Submitted by ใบเตย on
ไปตรวจมาเหมือนกันค่ะ ที่วิภาราม พัฒนาการ เนื่องจาก สัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ มีอาการไอ เจ็บคอ ปวดตา คุณหมอบอกว่า ไม่ได้รับอนุมัติให้ตรวจฟรี จาก สปคม เนื่องจากไม่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ถ้าอยากตรวจให้จ่ายเงินเอง แถมยังเก็บค่าที่หมอ วิเคราะห์ ว่าเรา อยู่กลุ่มเสี่ยง หรือไม่เสี่ยงอีก รายละ 600 บาท เอาเปรียบคนไข้มาก *** จริงจริงแล้วควรแจ้งก่อนนะคะ ว่าต้องเสียเงิน ค่าวิเคราะห์ 600.- คือทุกคนต้องจ่าย ไม่ว่าจะได้รับ อนุมัติ จาก สปคม ว่าได้ตรวจ โควิด ฟรีหรือไม่ แถมเสียเวลารอมากกว่า 4 ชม ถ้าบอกตั้งแต่แรก จะได้ ตรวจโควิดอย่างเดียว เสียเงินต่อเดียวเลย แย่มากกกค่ะ

Submitted by Somchai Swangwong on
น้องเพิ่งไปตรวจมาเมื่อวาน ที่. รามา เพื่อนที่ทำงานของน้องติดโควิด ทำงานด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน รพ เก็บ 1000 ค่าตรวจ เพราะไม่เสี่ยงสูง เนื่องจากยังไม่มีอาการ

Submitted by Ghl on
รัฐบาลส้นเท้า มึงแม่งหลอกลวงประชาชน. วัคซีนของจีนซื้อมาทำเหี้ยอะไรประสิทธิภาพ10%. ซื้อมาแพงกว่าของยี่ห้ออื่น. เป็นเพราะมึงจะเอาเงินทอนใช่ไหม cp มันมีหุ้นอยู่ในบริษัทนั้นด้วย. กูของแช่งให้มึงแม่งตายห่าเพราะโรคระบาด

Add new comment