เปิดข้อมูลกลุ่มเสี่ยงไหน ตรวจโควิด19 ฟรี! ได้ทั้ง รพ.รัฐและเอกชนทุกแห่ง

Thu, 2021-04-08 18:33 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สปสช.ย้ำทุกคนในประเทศ หากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรีที่ รพ.รัฐและเอกชนทุกแห่ง แนะหากเคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและสงสัยว่าจะติดเชื้อ แม้ไม่มีอาการก็อย่านิ่งนอนใจ หรือติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากกรณีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยหลายกรณีเชื่อมโยงกับสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ ทางรัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนโรค ควบคุม ป้องกันโรค จัดเตรียมมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคัดกรองโรคและการรักษาได้อย่างทันท่วงที นั้น

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สปสช. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหนึ่งคือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งรวมไปถึงบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง เช่น มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วย สามารถเดินทางไปเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ สปสช.ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับเป็นการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนนั้น สปสช.ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี โดย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ระบุว่าโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งยินดีให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ ขอย้ำว่าสิทธิการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ ด้วย ดังนั้นขอเน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ฟรี และขอเชิญชวนให้ผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงรีบไปเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง คนในครอบครัว คนใกล้ชิด และจะเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้างอีกทางหนึ่งด้วย หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อก็เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกัน

"ท่านที่เคยเดินทางไปในพื้นที่ที่พบการระบาด มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือเริ่มมีอาการไม่สบาย สงสัย ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ สามารถไปรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลได้เลย โดยทางแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าท่านมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและวางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของท่าน ดังนั้นอย่านิ่งนอนใจหรือประมาทว่าตัวเองไม่น่าจะติดเชื้อ หากท่านเคยไปพื้นที่ระบาด กรณีล่าสุดคือสถานบันเทิงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือคนที่ไม่ได้ไปแต่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้จะไม่มีอาการอะไรก็ขอให้ไปพบแพทย์ก่อน ถ้าท่านไม่ติดเชื้อ ท่านก็จะได้สบายใจว่าไม่ติด แต่หากตรวจพบเชื้อ ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่เนิ่นๆ โดยกระบวนการทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางโรงพยาบาลจะส่งเบิกกับ สปสช.ตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง สปสช.ได้แจ้งให้โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งทราบแล้วถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย" นพ.จเด็จ กล่าว

ทั้งนี้ สปสช.จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่คนไทยทุกคน สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาตินั้น ทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 ไว้แล้ว และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สำหรับกลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรองโควิด-19 มีดังนี้

ก.ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ ไข้/อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง คือ

1) 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

1.สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19

2.ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

3.เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

4.ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2) แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

ข.กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย สปสช.ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

Comments

Submitted by ปาณภูมิ on
ติดต่อไปรพ. บางโพ และรพ. ศิริราชปิยะมหาการุณ เค้ากลับบอกว่าไม่มีตรวจฟรี ต้องจ่ายตังเอง. ตกลงมันยังไงกันครับ แล้วติดต่อไปเบอร์ 1422 ก้อติดต่อใครไม่ได้เลย

Submitted by คุรุทีป คามภีร์ on
ลูกสาวไปทองหล่อมาวันที่ 2 กับเพื่อน 6 คน และวันที่ 6-8 ไปทะเลมา หลังจากนั้นปรากฏว่า 1 ในนั้นติดโควิด จะไปตรวจ รพ.เอกชนบอก น้ำยาหมด รพ.รัฐบอกเปิดอีกที 16 เมษา รพ.อื่นบอกไม่เข้าข่ายเสี่ยงต้องเสียค่าตรวจ ตอนนี้มีอาการไอนิดหน่อย มีน้ำมูก สงสัยไม่ต้องตรวจหลอก เพราะจริงๆแล้วมันไม่มีที่ไหนให้ตรวจฟรี

Submitted by Daw on
เรื่องจริงค่ะ พ่อไป รพ.นพรัตน์ 2 รอบแล้ว มีอาการไข้สูงหนาวสั่น ไอ น้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว ใช้สิทธิ์ข้าราชการบำนาญ ยังไม่ยอมตรวจให้เลย แจ้งว่าต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน และขอเลขประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยยืนยันด้วย

Submitted by Pum on
ตรวจฟรีไม่มีนะคะ เสียเงินทั้งนั้น อย่าออกข่าวให้ประชาชนเข้าใจผิดอย่างนี้ จะให้ข่าวอะไรตรวจสอบด้วยว่าจริงไหม ไม่ใช่สักแต่ว่าพูดตามที่ลูกน้องรายงาน หัดลงสำรวจพื้นที่จริงด้วยตัวเองบ้าง โรงพยาบาลไหนฟรีบอกมาเลย ขนาดตามเกณฑ์ที่จะต้องตรวจฟรี สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ยังไม่สนใจ เก็บแต่เงินอย่างเดียว ถ้าอยากได้ใบรับรองแพทย์ต้องจ่ายเพิ่มอีก 500 บาท สงสัยคงอยากให้คนติดกันเยอะๆ เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าตรวจ

Submitted by Anonymous on
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ ประชาชื่น ตรวจฟรีค่ะ รับวันละ 240 คน ลองโทรสอบถามดูนะคะ ดิฉันเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันไปตรวจมาแล้วไม่เสียสักบาท ไม่ซักประวัติด้วย หาข้อมูลเยอะๆนะคะ

Submitted by เมธยดา รอดปั้น on
ต้องการตรวจโควิดต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนมั้ยคะ หรือเข้าไปรับคิวที่โรงพยาบาล และรับคิวตั้งแต่กี่โมงคะ

Submitted by Anonymous on
ประเด็นอยู่ที่ต้นข่าวข้างบนบอกว่า "ทุกแห่ง" แต่ทำไมมีหลายๆแห่งที่ไม่ฟรี หรือฟรีแบบมีข้อแม้ แล้วทำไมต้องจำกัดจำนวน ถ้าวันนั้นมีคนที่มีความเสี่ยงมากกว่า 240 คน จะทำยังไง ต้องยอมเสียตังค์เพื่อให้ได้ตรวจ แล้วถ้าคนไม่มีตังค์ก็ต้องทนต่อไปเหรอ อีกกี่วันจะมาทันตรวจก็ไม่รู้ อีกอย่างต่อให้หาข้อมูลเยอะมากๆๆ เหมือนที่คุณบอก แต่ รพ.ที่มีตรวจฟรีดันอยู่ห่างไกลจากบ้านผู้ป่วยมาก มันก็ลำบากจนเกินควรอีก

Submitted by สุธาทิพย์ เขียวพยับ on
ดิฉันเป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิท เมื่อวันที่ 19 เม.ย 64 ปัจจุบันกักตัวเองอยู่ที่บ้านคนเดียว นับจากวันที่ 19-30 เม.ย เป็นเวลา 12 วัน วันที่ 30 เริ่มรู้สึก เจ็บคอ ปวดหัวมาตลอดตั้งแต่ 28 จนถึงปัจจุบัน ตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะติดแล้ว

Submitted by นายบัญชา นกครุฑ on
ผมรบกวนขอตรวจหาเชื้อโควิดอีก1ครั้ง เดิมเคยตรวจที่ศูนบ์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อวันอังคารที่15มิ.บ.นี้แล้ว1ครั้งผลเป็นลบแต่คนที่ไปตรวขด้วยกัยผลเป็นบวก จึงสงสัยว่่าผมอาจจะอยู่ในระยะเพาะเชืัอจึงตรวจครั้งแรกไม่พบ จึงขอตรวจอีกครั้งวันอังคารที่22นี้ครับ

Submitted by Thon on
มีครับฟรีจริงๆ โรงบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น ลูกสาวไปตรวจมาแล้ว

Submitted by SS on
สิทธิ์ประกันสังคม อยู่วิภาราม 1.สัมผัสผู้ป่วย 2.ไอ เจ็บคอ 3.ปวดศีรษะ ปวดตา 4.ไม่มีไข้ รพ.แจ้งว่า ไม่ครบเกณฑ์ เพราะไม่มีไข้ ไม่ตรวจ ให้กลับมาพัก กักตัว แต่ถ้าตรวจ 3000-3500 ตรวจได้เลย

Submitted by boom on
รพ.เดียวกันเลยค่ะ สงสัยจะหมอคนเดียวกัน นี่คือสามีคืดเชื้อ อยู่ด้วยดันตลอด สามีเป็นไข้เราเช็ดตัวให้ เราไอ เจ๋บคอ แต่ไม่มีไข้ บอกไม่เข้าเกณฑ์ อีกอย่างเราตั้งท้องด้วย จะให้จ่ายเงินอย่างเดียวเลย ฮ่าๆ หมอบอกกรมควบคุมโรคบอกไม่เข้าเกณฑ์ โทรถาม1422 ตอบว่าอยู่ที่ดุลยพินิจแพทย์ ส่วนคนไข้อีกคนรู้จักกับหมอเพราะเห็นคุยกันก่อนตรวจ อาหารมีแค่ผิ่นขึ้น และไปในที่เสี่ยงมา ได้ตรวจฟรีว่ะ ขำ บอกว่าอย่าวิตกกังวล มีหลายคู่ที่อยู่เด้วยกันแล้วอีกคนไม่ติด ถ้าติดขึ้นมา รพ.เดียวกันเลยค่ะ สงสัยจะหมอคนเดียวกัน นี่คือสามีคืดเชื้อ อยู่ด้วยดันตลอด สามีเป็นไข้เราเช็ดตัวให้ เราไอ เจ๋บคอ แต่ไม่มีไข้ บอกไม่เข้าเกณฑ์ อีกอย่างเราตั้งท้องด้วย จะให้จ่ายเงินอย่างเดียวเลย ฮ่าๆ หมอบอกกรมควบคุมโรคบอกไม่เข้าเกณฑ์ โทรถาม1422 ตอบว่าอยู่ที่ดุลยพินิจแพทย์ ส่วนคนไข้อีกคนรู้จักกับหมอเพราะเห็นคุยกันก่อนตรวจ อาหารมีแค่ผิ่นขึ้น และไปในที่เสี่ยงมา ได้ตรวจฟรีว่ะ ขำชิบหาย บอกกุอย่าวิตกกังวล มีหลายคู่ที่อยู่เ้วยกันแล้วอีกคนไม่ติด ถ้ากุติดขึ้นมา กุจะไปหามึงคนแรกเลยนะหมอจ๋า #หมอดีๆมีเยอะ #หมอ2มาตรฐานแบบนี้ก็นังมี #ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกจ้ะจะไปหาหมอคนแรกเลยนะหมอจ๋า #หมอดีๆมีเยอะ #หมอ2มาตรฐานแบบนี้ก็ยังมี #ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกจ้ะ

Submitted by อัครเดช คอนจั่น on
เหมือนกันเลยครับ วันนี้ผมไปตรวจที่ รพ.บางประกง

Submitted by minniemamiaw on
ที่เดียวกันเลยค่ะ วิภาราม ที่คอมโดมีคนติด ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เจ็บสันจมูก ไปตรวจ เสียเงินเอง 3000 บอกไข้ 37.4 ไม่เข้าเกณฑ์ ต้อง 37.5 จะให้เสียเงินอย่างเดียวเลย

Submitted by อุดม on
วิภารามหน้าเลือดมาก ไปตรวจเพราะใกล้ชิดกับผู้ติดโควิด ก่อนไปโทรถามแล้วบอกว่าถ้าเข้าข่ายตรวจฟรี ไม่เข้าข่ายไม่ต้องเสียเงิน พอไปบอกไม่เข้าข่ายเพราะได้กลิ่น รับรสปกติ ไม่ตรวจให้แต่ให้จ่ายค่าคัดกรอง 600 บาท คุยกับหมอไม่ถึงสองนาที ลาเลยรพ.นี้

Submitted by minniemamiaw on
ที่เดียวกันเลยค่ะ วิภาราม ที่คอนโดมีคนติด ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เจ็บสันจมูก ท้องเสีย ไปตรวจ เสียเงินเอง 3000 บอกไข้ 37.4 ไม่เข้าเกณฑ์ ต้อง 37.5 จะให้เสียเงินอย่างเดียวเลย

Submitted by เตชินท์ ธีรวุฒิธร on
ชีวิตตัวเอง จ่ายเงินก็จ่ายไปเถอะ เวบาทำบุญชอบไปที่วัด แต่เวลาเจ็บป่วยจะเอาของฟรี ประเทศกูมี

Submitted by Anonymous on
ทำบุญชาวบ้านตาสีตาสาเค้าทำกันหลักสิบบาท แต่ค่าตรวจ 3000-4000 เค้าจะมีเงินไปตรวจกันไม๊ล่ะ คนมีมันก้อมี คนไม่มีมันก้อไม่มีจริงๆ นะ

Submitted by NaBe on
ใช่ค่ะตรวจ 4วันแล้ว ยังแจ้งผลเลย นี่หลอกประชาชนมัย เผลอๆ เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ให้ติดโควิด เข้าอีกเพราะคนเยอะมาก มิน่าละถึงตายๆกัน แจ้วผลช้า

Submitted by เออคิดหน่อย on
สมองมีคิดได้แค่นี้ก็เก็บสมองโง่ๆ เอาไว้เถอะไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็น การตรวจฟรีมันคือสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรได้รับในขั้นพื้นฐาน ถึงบอกไปก็โง่ไม่เข้าใจอยู่ดี

Submitted by Anonymous on
สิทธิขั้นพื้นฐานนะ ทุกรัฐทุกประเทศมีหน้าที่จัดหาให้ประชาชน เรียนตั้งแต่มอต้นนะ ประเทศอื่นเขามีแต่เรียกร้องสิทธิให้ประชาชนด้วยกัน แต่ประเทศนี้ประชาชนตาดำๆดันชอบเรียกร้องให้รัฐสบาย ประชาชนลำบากกันไปเถอะ ประเทศกูมี(แต่พวกตรรกะพังๆ)

Submitted by MF on
ทำบุญเป็นความต้องการส่วนบุคคล เรื่องตรวจโควิดเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดหาให้นี่คะ จะเอามาเทียบกันได้ยังไง เมืองนอกเขาก็ตรวจเชิงรุกให้ฟรีนะคะ อย่าได้คิดว่าตาสีตาสาไม่ได้เสียเงิน เราเสียภาษีทุกวันนี้ก็เท่ากับจ่ายไปแล้วค่ะ แล้วให้เรามาจ่ายเพิ่มเติม แบบนี้ภาษีเราหายไปไหนหมด พูดมาได้นะคุณ

Submitted by Ticamporn Chaiwong on
ประเทศอื่นเค้าตรวจฟรีกันค่ะ ถ้าตรวจกันทั้งครอบครัวไม่ตายห่ากันหมดหรอ คนละ 3-4,000 เนี่ย แหม่ สมอง

Submitted by นัท ณัฐพงศ์ on
เงินจะกินแทบจะไม่มี ไปตรวจโควิด จะเก็บ 3000-3500 ไทม์ไลน์คนเป็นโรค ก็ตรงกะเราแต่ตรวจฟรี ไม่มีในประเทศกู

Submitted by ภัชร on
ใกล้ชิดผู้ตอดเชื้อ หมอแนะนำให้ไปตรวจ ตรวจที่ รพ พระราม 9 ไม่เห็นฟรีครับ ราคาแพงมากด้วย ทาง รพ ไม่รับรู้รับทราบว่าเบิกจากรัฐ รับผิดชอบยังไงครับแบบนี้ ไม่งั้นผมคงไม่ไปตรวจหรอก

Submitted by ใบเตย on
ไปตรวจมาเหมือนกันค่ะ ที่วิภาราม พัฒนาการ เนื่องจาก สัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ มีอาการไอ เจ็บคอ ปวดตา คุณหมอบอกว่า ไม่ได้รับอนุมัติให้ตรวจฟรี จาก สปคม เนื่องจากไม่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ถ้าอยากตรวจให้จ่ายเงินเอง แถมยังเก็บค่าที่หมอ วิเคราะห์ ว่าเรา อยู่กลุ่มเสี่ยง หรือไม่เสี่ยงอีก รายละ 600 บาท เอาเปรียบคนไข้มาก *** จริงจริงแล้วควรแจ้งก่อนนะคะ ว่าต้องเสียเงิน ค่าวิเคราะห์ 600.- คือทุกคนต้องจ่าย ไม่ว่าจะได้รับ อนุมัติ จาก สปคม ว่าได้ตรวจ โควิด ฟรีหรือไม่ แถมเสียเวลารอมากกว่า 4 ชม ถ้าบอกตั้งแต่แรก จะได้ ตรวจโควิดอย่างเดียว เสียเงินต่อเดียวเลย แย่มากกกค่ะ

Submitted by ปิยะวดี on
จริงค่ะ รพ.วิภาราม โดนเหมือนกัน ไปถามจนท.จุด1ไม่อธิบายอะไรชี้จุดให้เราไปต่อ ปรากฎว่าจุดนั้นคือไปรอคิวชั่วโมงกว่ารอพบหมอเพื่อคุยกะหมอ3นาทีเสียค่าตรวจและค่ายา1060บาท หมอพูดกดดันให้เลือกวิธีจ่ายเงินแทนการรอวินิจฉัยว่าได้ตรวจฟรีหรือไม่ ปรากฏว่าจำเป็นต้องตัดสินใจไปรอคิวจ่ายเงินอีกร่วม2ชม.กว่าจะได้ตรวจจริงแค่ไม่ถึง5นาที นี่คือสิ่งที่ปชช.เดือดร้อน รายได้ก้อไม่มีต้องมาเสียเงินตรวจอีก4พันกว่าบาท

Submitted by Somchai Swangwong on
น้องเพิ่งไปตรวจมาเมื่อวาน ที่. รามา เพื่อนที่ทำงานของน้องติดโควิด ทำงานด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน รพ เก็บ 1000 ค่าตรวจ เพราะไม่เสี่ยงสูง เนื่องจากยังไม่มีอาการ

Submitted by Snnn on
รัฐกู้เงินมาอ้างว่าจะจัดการกับโควิด19. แท้จริงแล้วเอามาแดกกันเอง โดยที่ประชาชนแบกรับเงินที่กู้มา. รัฐบาลสันดานdog

Submitted by Ghl on
รัฐบาลส้นเท้า มึงแม่งหลอกลวงประชาชน. วัคซีนของจีนซื้อมาทำเหี้ยอะไรประสิทธิภาพ10%. ซื้อมาแพงกว่าของยี่ห้ออื่น. เป็นเพราะมึงจะเอาเงินทอนใช่ไหม cp มันมีหุ้นอยู่ในบริษัทนั้นด้วย. กูของแช่งให้มึงแม่งตายห่าเพราะโรคระบาด

Submitted by Werapol on
ให้ข่าวไม่ดูความเป็นจริง ดีแต่โม้อวดประชาชน ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนไหนตรวจฟรีเลยครับ ผมเจอกับผู้ป่วยโดยตรง ไปตรวจมาโดนไป 4,000 โรงพยาบาลบอกเบิกไม่ได้ ประกันopdบอกเบิกไม่ได้ครับ

Submitted by ก.กุ้ง on
สัมผัสใกล้ชิดคนติดเชื้อมา10กว่าวันแล้ว เริ่มมีเสมหะมาก ไอเบาๆ ไม่มีไข้ ตอนนี้เเจ็บทรวงอกเวลาไอเบาๆ แบบนี้เข้าข่ายได้ตรวจฟรีป่าว? ถ้าเสียเงินไม่ไปดีกว่า รอๆๆๆจนทรุด ค่อยว่ากัน

Submitted by Ruchakorn Kunsat on
การที่ออกมาประกาศ แต่ทำไม่ได้จริงแบบนี้ ไม่ต่างจากการโฆษณาชวนเชื่อเลยนะคะ ศึกษาหาอ่านคอมเม้นท์อยู่หลายวัน แต่เห็นว่าคนละพื้นที่ เลยคิดเผื่อไว้ว่าอาจจะโชคดีอยู่บ้าง วันนี้เลยไปขอตรวจที่รพ.เสรีรักษ์ เนื่องจากเป็นไข้ ไอแห้ง มีอาการหอบเหนื่อยมา2-3วันแล้ว เคยได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ตอนแรกพนักงานก็มีการซักประวัติ บริการอย่างดี แทบจะอุ้มเราเข้าไปเลย ซักไปซักมา เราจึงถามถึงสิทธิ์ที่ว่า กลุ่มเสี่ยงตรวจฟรีได้ใช่มั้ยคะ เท่านั้นแหละคุณเอ้ยยยย อยู่ดีๆ น้ำยาตรวจก็หมดเฉยยย ผมนี่ขำเลย ได้แต่พูดกับพนักงานไปว่า ถ้าเราไม่ถามก่อน ได้ตรวจ แล้วเจอ แต่ดันไม่มีตังจ่าย เพราะรัฐบาลบอกว่าฟรี จะทำยังไงดีละเนี่ย เลิกให้ความหวังลมๆแล้งๆกับประชาชนเถอะนะคะ แค่ไม่สบายก็แย่แล้วนะ ไหนจะต้องเดินทางออกไป เสียค่ารถค่ารา และเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเข้ามาเพิ่มรึป่าวก็ไม่รู้ ไม่เห็นจะมีที่ไหนตรวจฟรีซักที่ ทั้งไปพื้นที่สีแดง ทั้งมีอาการเกือบครบ สุดท้าย หอบสังขารตัวเองกลับมา กินพาราต่อไป

Submitted by ฐิภัตชรีย์ ดิษ... on
ช่วยรับตัวผู้ป่วยด้วยค่ะ ผู้ป่วยที่เป็นเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านสายไมริมชล 2 เขตสายไหม ตรวจพบโควิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน จากรพCGH รพ ให้รอจะโทรแจ้ง และบอกจะมารับไป โทรถามก็ตอบไม่ดี จนถึงวันที่ 17 ผู้ปวยเริ่มไอและที่สำคัญหลานปู่ผู้ป่วยสองคนอายุไม่เกิน 5 ขวบติด รพ CQH บ่ายเบี่ยงมาตลอดจนเมื่อวาน 18 เมษ ลูกชายคนป่วยพาไป รพ แจ้งว่ามีเตียง รพบอกให้กลับบ้านไปก่อน วันจันทร์ที่ 19 คือวันนี้จะเอารถมารับ ปรากฎว่าเมื่อสักครู่โทรมาแจ้งว่า รพ ไม่ศักยภาพพอที่จะรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยนอนอรอมา 6-7 วัน อาการมีเพิ่มขึ้น ลูกชาย หลานไปตรวจที่ภูมิพลก็ติดเพิ่ม เหลือผลของภรรยาและลูกสะใภ้ คาดว่าจะติดทั้งครอบครัวค่ะ ดิฉันเป็นเพื่อนบ้านห่วงมากค่ะ สนิทกัน รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วย เบอร์โทร 0817434766 ครูฐิภัตชรีย์ ขอความกรุณาท่านค่ะ ทั้งครอบครัวเป็นข้าราชการ ชี้ช่องทางให้ด้วย

Submitted by Mai on
ติดต่อไปที่สายด่วน กรมการแพทย์ เบอร์ 1668 หรือ สปสช. (สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เบอร์ 1330 เลยค่ะ เพื่อประสานหาเตียงให้กับผู้ติดเชื้อค่ะ เคยโทรไปสอบถามข้อมูลมา ติดที่เบอร์ 1330 จนท.ชื่อคุณวันสิริ รับสายอธิบายขั้นตอน รายละเอียดดีเยี่ยมค่ะ หรือไม่ก็ลงทะเบียนหาเตียงทาง Application @sabaideerobot ค่ะ (ในกรณีไม่มีคนรับสายนะคะ) ขอให้ได้เตียงและได้รับการรักษาไวๆนะคะ

Submitted by j on
ขอโทษนะครับทำงานกันเเบบนี้ติดกันทั้งประคนเขาก็นึกว่าฟรีเเห่กันไปตรวจไปรวมกันที่ รพ ที่เเท้เสียเงินเสียเวลาติดโรคอีกไม่มีความชัดเจนเลย

Submitted by อาทิตยา on
สัมผัสใกล้ชิดคนติดเชื้อมา2-3วันแล้ว บ้านข้างกัน คนติดเชื้อเปิดร้านขายของด้วยความที่ข้างบ้านกันเลยไม่ใส่แมสทั้งคู่ ทำกับข้าวมาแบ่งกันบ้าง

Submitted by 00 on
จริง ไม่ได้ตรวจให้ฟรี เพราะแฟนอยู่กลุ่มเสี่ยง สรุปเราไม่สบาย ไข้ มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ คัดเนื้อคั่นตัว คันตา เป็นผื่นแดงทั้งตัว ตรวจเสียตังจ้าาา

Submitted by Pawanrat on
ไปตรวจมามีอาการไอ ตัวรุ่มๆ เจ็บคอ เลยไปตรวจ รพ จุฬาภรณ์ เก็บ คชจ 3,000 บาท ไหนบอกตรวจฟรี ทาง รพ แจ้งว่าถ้าผลไม่พบว่าติดเชื้อต้องเสีย คชจ เอง

Submitted by Katiya Janorn on
โทรถาม รพ.บางปะกอก1 บอกว่าไม่รับตรวจ รพ.บางขุนเทียนบอก 3000 ถ้าติดนอนรักษาตัว จ่าย 40,000 บาท เก็บเงินเลยตอนเข้ารับการรักษา แถมถามว่าสะดวกมาเองไม๊คะ ไม่อยากให้แถวบ้านตกใจกัน ฟรีตรงไหนอ่ะ

Submitted by Niti on
ผมมีอาการปวดเมื่อยทั่งตัวมา2วัน เจ็บคอ ไหายขัด ปวดหัวตัวร้อน เวลาอาบน้ำบางก็หนาวจนสั่น แอบู่ในเกณฑ์รึป่าวครับ

Submitted by M on
รพ.หัวเฉียวไม่ตรวจให้ค่ะ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน9คน แจ้งไปแล้วว่าทานข้าวด้วยกัน ผู้ป่วยบางรายไม่ใส่แมส แต่เราไม่มีอาการเลยไม่ตรวจให้ หากอยากตรวจ4500บาท หรือไปตรวจฟรีของประกันสังคมตามจุดที่รัฐบาลกำหนด

Submitted by Anonymous on
เพิ่งกลับจาก รพ หัวเฉียวเมื่อกี้เลย ไม่ได้ตรวจเหมือนกัน ขายของอยู่ตลาดที่มีพื้นที่เสี่ยง มีรถพยาบาลรับไปแล้ว 10 กว่าคน ที่ร้านมีคนติดเชื้อมาซื้อของ หมอถามว่า ตอนเค้ามาซื้อของได้ใส่แมสไหม เราบอกว่าใส่ แล้วเราก็ไม่มีอาการ หมอเลยไม่ตรวจให้

Submitted by philip on
คุณเป็นนักธุรกิจชายหรือหญิง? คุณมีปัญหาทางการเงินหรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือไม่? ต้องจ่ายเงินกู้ยืมหนี้ของพวกเขาหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่าการกู้เงินทุนจากธนาคารในประเทศ / สถาบันการเงินอื่น ๆ ทำได้ยากหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นอีเมล: philipvoorhees007@gmail.com Whatsapp: +447862073672 * สินเชื่อส่วนบุคคล * สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ * เงินให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน * สินเชื่อเพื่อการพัฒนา * สินเชื่อรวม * เงินกู้นักเรียน * สินเชื่อรถยนต์ * สินเชื่อที่อยู่อาศัย * สินเชื่อเพื่อการซื้อ * สินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง เราให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% และมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเราขอเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรวมหนี้เงินร่วมลงทุนเงินกู้ธุรกิจเงินกู้เพื่อการศึกษาการจำนองหรือเงินกู้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด อย่างไรก็ตามวิธีการของเราเสนอความเป็นไปได้ในการระบุจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและระยะเวลาที่คุณสามารถจ่ายได้ทำให้คุณมีโอกาสได้รับเงินที่คุณต้องการอย่างแท้จริง! ติดต่อเราทาง E-mail: philipvoorhees007@gmail.com Whatsapp: +447862073672

Submitted by philip on
คุณเป็นนักธุรกิจชายหรือหญิง? คุณมีปัญหาทางการเงินหรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือไม่? ต้องการจ่ายเงินกู้หนี้ของพวกเขาหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่าการกู้เงินทุนจากธนาคารในประเทศ / สถาบันการเงินอื่น ๆ ทำได้ยากหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นอีเมล: philipvoorhees007@gmail.com Whatsapp: +447862073672 * สินเชื่อส่วนบุคคล * สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ * เงินให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน * สินเชื่อเพื่อการพัฒนา * สินเชื่อรวม * เงินกู้นักเรียน * สินเชื่อรถยนต์ * สินเชื่อที่อยู่อาศัย * สินเชื่อเพื่อการซื้อ * สินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง เราเสนอเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% และมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเราขอเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเพื่อการรวมหนี้เงินร่วมลงทุนเงินกู้ธุรกิจเงินกู้เพื่อการศึกษาการจำนองหรือเงินกู้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม "อย่างไรก็ตามวิธีการของเรานำเสนอ ความเป็นไปได้ในการระบุจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและระยะเวลาที่คุณสามารถจ่ายได้ทำให้คุณมีโอกาสได้รับเงินที่คุณต้องการอย่างแท้จริง! ติดต่อเราทาง E-mail: philipvoorhees007@gmail.com Whatsapp: +447862073672

Submitted by joen on
การขอสินเชื่อที่ถูกต้องเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาทางการเงินและต้องการแนวทางแก้ไข ปัญหาสินเชื่อและหลักประกันเป็นสิ่งที่ลูกค้ามักจะกังวลเมื่อต้องการเงินกู้จากผู้ให้กู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ .. เราได้สร้างความแตกต่างนั้นในอุตสาหกรรมการให้กู้ยืม เราสามารถจัดเตรียมเงินกู้ได้ตั้งแต่ $ 5,500 ถึง $ 100,000,000 ดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% กรุณาตอบกลับอีเมลนี้ทันที: (mrslindarobertloanfirm@gmail.com) บริการของเรามีดังต่อไปนี้ การรวมหนี้ เงื่อนไขสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล เงินกู้ครอบครัว เงินกู้ระหว่างประเทศ เงินกู้ทุกชนิด อี.ที.ซี. กรุณาติดต่อ (mrslindarobertloanfirm@gmail.com) อีเมล mrslindarobertloanfirm@gmail.com Whatsapp: +1215660 7434 https://mrslindarobertloan.wixsite.com/website

Submitted by philip on
คุณเป็นนักธุรกิจชายหรือหญิง? คุณมีปัญหาทางการเงินหรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือไม่? ต้องการจ่ายเงินกู้หนี้ของพวกเขาหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่าการกู้เงินทุนจากธนาคารในประเทศ / สถาบันการเงินอื่น ๆ ทำได้ยากหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นอีเมล: philipvoorhees007@gmail.com Whatsapp: +447862073672 * สินเชื่อส่วนบุคคล * สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ * เงินให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน * สินเชื่อเพื่อการพัฒนา * สินเชื่อรวม * เงินกู้นักเรียน * สินเชื่อรถยนต์ * สินเชื่อที่อยู่อาศัย * สินเชื่อเพื่อการซื้อ * สินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง เราให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% และมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเราขอเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเพื่อการรวมหนี้เงินร่วมลงทุนเงินกู้ธุรกิจเงินกู้เพื่อการศึกษาการจำนองหรือเงินกู้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ". อย่างไรก็ตามวิธีการของเราเสนอความเป็นไปได้ในการระบุจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและระยะเวลาที่คุณสามารถจ่ายได้ทำให้คุณมีโอกาสได้รับเงินที่คุณต้องการอย่างแท้จริง! ติดต่อเราทาง E-mail: philipvoorhees007@gmail.com Whatsapp: +447862073672

Submitted by Elizabeth Hübne on
สวัสดีฉันชื่อ Elizabeth Hübneปัจจุบันอาศัยอยู่ในมิวนิกเยอรมนี ฉันเป็นม่ายมีผู้หญิงสามคนและฉันติดอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินในเดือนกรกฎาคมปี 2020 และฉันจำเป็นต้องรีไฟแนนซ์และชำระค่าใช้จ่ายของฉัน ฉันพยายามหาเงินกู้จาก บริษัท เงินกู้หลายแห่งทั้งส่วนตัวและองค์กร แต่ไม่ประสบความสำเร็จและธนาคารส่วนใหญ่ปฏิเสธสินเชื่อของฉัน แต่ตามที่พระเจ้าจะทรงมีฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งของพระเจ้าผู้ให้กู้เงินกู้ส่วนตัวที่ให้เงินกู้ 200,000.00 USD และวันนี้ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจและลูกสาวของฉันก็ทำได้ดีถ้าคุณต้องติดต่อ บริษัท ใด ๆ ที่อ้างอิงถึงการรักษาความปลอดภัย เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันไม่ต้องตรวจสอบเครดิตไม่มีผู้ร่วมลงนามด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 3% และแผนการชำระหนี้และกำหนดเวลาที่ดีขึ้นโปรดติดต่ออีเมล Miss Susan James:susanjamesloanfirml07@gmail.com ) หรือคุณสามารถติดต่อเว็บไซต์ของเธอ :https://susanjamesloanfirm6.wixsite.com/mysite

Submitted by Elizabeth Hübne on
คุณต้องการสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่เราให้เงินกู้ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000,000 ดอลลาร์แก่บุคคลและ บริษัท ใด ๆ ในอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอีเมลติดต่อ: (susanjamesloanfirml07@gmail.com) หรือคุณสามารถติดต่อเธอได้ที่เว็บไซต์ :(https://susanjamesloanfirm6.wixsite.com/mysite)

Submitted by Ali Ahmet on
สวัสดี! ฉันชื่ออาลีฉันได้รับเงินกู้เมื่อ 2 ปีก่อนและฉันสามารถจ่ายคืนได้ในปีเดียวกันนั้นและตอนนี้ฉันมีคุณสมบัติที่จะมีโอกาสได้รับเงินจำนวนมากขึ้นเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ฉันไม่เคยแบ่งปันข้อมูลนี้กับใครเลยจนถึงวินาทีนี้ บริษัท มีความไว้วางใจที่คุ้มค่าและเป็นจริงมาก สิ่งที่พวกเขาต้องการคือหัวใจที่จริงใจที่จะไม่ทำให้ผิดหวัง พวกเขาให้เงินกู้ตามคุณสมบัติของคุณและหากคุณมีคุณสมบัติต่ำพวกเขาจะยังมีช่องทางให้คุณกู้ยืม เราสามารถได้รับประโยชน์จาก บริษัท นี้ทีละขั้นตอน ติดต่อพวกเขาด้วยข้อมูลด้านล่างนี้ นี่คืออีเมลของพวกเขา: vernoninvestmentandloanservice@gmail.com

Submitted by DR MAXWELL on
คุณต้องการซื้อไต, อวัยวะในร่างกายหรือต้องการขายไตหรืออวัยวะในร่างกาย? คุณกำลังหาโอกาสในการขายไตเพื่อเงินเนื่องจากปัญหาทางการเงินและคุณไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ติดต่อเราวันนี้และเราจะเสนอเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับไตของคุณ ฉันชื่อ ด็อกเตอร์ แม็กซ์เวลล์ เป็นนักประสาทวิทยาในโรงพยาบาล BILL ROTH โรงพยาบาลของเรามีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไต และเรายังรับซื้อและปลูกถ่ายไตด้วยผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ เราตั้งอยู่ในอินเดีย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อไตหรือ อวัยวะโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลและ อีเมล์: birothhospital@gmail.com หมายเลขแอปอะไร:+33751490980 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง หัวหน้าแพทย์ DR MAXWELL..M

Submitted by jakkri on
ฟรีที่ไหน ไม่มีจริงหรอก ผมไปตรวจมาพบว่าติดเชื้อโควิด19 วันรุ่งขึ้นผมเลยให้ภรรยากับลูกไปตรวจ แล้วบอกกับทางโรงพยาบาลว่าสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ยังโดนไปเกือบ 30000 เลยครับ

Submitted by witchanee.s on
หลานชายเป็นแฝด แฝดพี่ติดเชื้อโควิด แฝดน้องมีความเสี่ยงสูงเพราะอยู่ด้วยกัน รพ.ประกันสังคมแจ้งวันนี้คิวเต็มให้มาพรุุ่งนี้ แต่หลานชายอยากรู้ผลว่าตัวเองติดหรือไม่จึงไปตรวจเอกชน เสียไป 3800 บาท แบบนี้ ต้องทำยังไง หรือต้องทำใจยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งๆที่มีความเสี่ยงสูงมากขนาดนี้

Submitted by Park p. on
สถาบันบำราศนราดูร รับตรวจโควิด 300 คน/วัน หากมีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดโควิด ตรวจฟรีค่ะ แต่ถ้าไม่มีความเสี่ยง หรือเสี่ยงต่ำ เสียค่าใช้จ่าย 3,500 (แนะนำให้ไปรับบัตรคิวช่วงเช้า) Walk In

Submitted by namfon on
ไม่ตรวจให้นะคะ ไปที่ รพ. วิภารามพัฒนาการมาเจ้ากน้าที่ แจ้งว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ ความเสี่ยง ซึ่งสามี ติด รักษาตัวอยู่ สัมผัสใกล้ชิด เสียเวลาหลายครั้ง สรุปไม่ตรวจให้นะคะ คือยังไง

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม