ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   รับมอบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา จำนวน 10 เครื่อง ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่งๆละ 1 เครื่อง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา จำนวน 10 เครื่อง จากนายวิชัย ชัยเทอดเกียรติ ประธานกรรมการบริษัทนำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด นายวิโรจน์ ชัยเทิดเกียรติ กรรมการผู้จัดการ และคณะ โดยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่งๆละ 1 เครื่อง สนับสนุนโครงการจิตอาสาร่วมมือป้องกันภัย COVID 19 และเนื่องในวาระโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบรอบ 50 ปี ณ ทำเนียบองคมนตรี