ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำสั่งออก! “หมอสุขุม” ลงนามไม่ขัดข้องหลัง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ขอกลับปฏิบัติราชการที่รพ.พระปกเกล้า ไม่รักษาการ รพ.ขอนแก่น ด้าน “อนุทิน” รับเรื่องหมอชาญชัยร้องปลัด สธ. ให้เวลาแจง 15 วัน

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้การแชร์สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นคำสั่งที่ 670 /2563 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิมตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 625/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 สั่งให้นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยข้าราชการดังกล่าวประสงค์ขอกลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง ฉะนั้น จึงให้นพ.เกรียงศักดิ์ วัชนุกูลเกียรติ กลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีปลัดสธ.ทำหนังสือให้ นพ.เกรียงศักดิ์ ย้ายกลับรพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ว่า ตนไม่ทราบ ยังไม่เจอท่าน ปลัด สธ.เลย

นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการสธ. ลงนามในหนังสือของ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ที่ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563 เพื่อร้องเรียนและขอให้ดำเนินการทางวินัย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณี ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เนื่องจากตามที่ ปลัด สธ.อ้างเหตุในการย้ายนพ.ชาญชัยว่ามีพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวงรับเงินบริษัทยา และนายอนุทิน ยังลงนามถึงปลัดสธ. ให้ชี้แจงเรื่องนี้ ว่า เมื่อมีการตั้งคำถามมา เราก็ส่งให้ท่านปลัดสธ. ชี้แจง 15 วัน ซึ่งหนังสือยังไม่ครบ 1 สัปดาห์เลย

“ส่วนกรณีที่มีคำถามว่า เพราะอะไรถึงไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ นพ.เกรียงศักดิ์ เหมือน นพ.ชาญชัย ก็ต้องถามท่านปลัดสธ. ส่วนผมนั้นคงทำอะไรไม่ได้ ผมก็ต้องรอการทำงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งผมจะทำได้ คือ การเป็นประธาน อ.ก.พ.เท่านั้น คือ ต้องรอให้มาถึง อ.ก.พ.ก่อน ขอย้ำว่าไม่ต้องห่วง เป็นกลางแน่นอน มนุษย์เรารู้จักกันได้ เป็นเพื่อนกันได้ แต่เมื่อมีเรื่องหน้าที่ ยิ่งราชการ ก็ต้องเดินตามกฎหมายกฎระเบียบ รับรองได้ว่า ต่อให้รู้จักใคร ใครผิดก็ว่าไปตามผิด ใครถูกก็ว่าไปตามถูก” นายอนุทิน กล่าว