ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.เซ็นคำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจฯ ปฏิบัติงาน 11 เขตสุขภาพ  

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

เนื้อหาสาระเรื่องกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่1 (เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16) ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และจังหวัดแพร่

2.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 2(เขตตรวจราชการที่ 17) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

3.พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงาน หรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 3 (เขตตรวจราชการที่ 1 และ18) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

4.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 4 (เขตตรวจราชการที่ 1,2 และ9) ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี และนครนายก

5.นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 6 (เขตตรวจราชการที่ 2,8 และ9) ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว

6.นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 7 (เขตตรวจราชการที่ 12) ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

7.นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ สวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 8 (เขตตรวจราชการที่ 10 และ11) ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม และสกลนคร

8.นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 9 (เขตตรวจราชการที่ 13) ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

9.นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 10 (เขตตรวจราชการที่ 11 และ14 ) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

10.นพ.ศักดา อัลภาชน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 11 (เขตตรวจราชการที่ 5 และ6) ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง

11.นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ(CEO) ในเขตสุขภาพที่ 12 (เขตตรวจราชการที่ 5,6 และ7 ) ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจฯ และรักษาการ ซึ่งได้รับมอบหมายปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในเขตตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกฯ และตามระเบียบหรือมติครม.โดยเคร่งครัด  และมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งว่างลงนั้น เนื่องจากมีผู้ตรวจสุขภาพ 1 ท่าน (นพ.สุเทพ เพชรมาก)   ได้ลาออก เพื่อไปสมัครคัดเลือกและได้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ดังนั้น ในตำแหน่งนี้จะมีการคัดเลือกอีก ซึ่งก่อนหน้านี้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ที่เหลืออีก 1 ตำแหน่งจะเป็นในส่วนของสาธารณสุขนิเทศก์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

"ชลน่าน” ชี้ ครม.เคาะผู้ตรวจราชการฯ 6 คน ไร้โควตาจากกรมไหน  ส่วนอีก 1 คาดเป็นสาธารณสุขนิเทศก์

-ครม.เห็นชอบผู้ตรวจราชการ สธ. 6 ตำแหน่ง “รองอธิบดีกรมอนามัย 2 ที่นั่ง”

 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข