ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คร.ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศดำเนินการแนวทางผู้เดินทางกลับจากระยอง ย้ำการกักตัว 14 วันต้องเข้าข่ายเสี่ยงสัมผัส มีประวัติใกล้ชิด อยู่ในสถานที่ วัน เวลาเสี่ยง พร้อมแนบแนวทางสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ทั้งปิดโรงเรียน หยุดเรียน หยุดงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่หนังสือของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดระยอง และมีประวัติอยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ ลงวันที่ 16 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหนังสือยังแนบแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 กรณีเหตุการณ์ที่มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยอง

โดยหนังสือได้อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปจังหวัดระยอง ซึ่งเข้าพักโรงแรมดีวารี ดีว่า ระยอง เมื่อวันที่ 8-11 ก.ค.2563 และเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯ (ห้างแหลมทอง) เมื่อวันที่ 10 ก.ค. และมีความกังวลว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อกรณีลูกเรือทหารอียิปต์เดินทางเข้ามา เพื่อปฏิบัติการภารกิจทางการทหารนั้น จึงขอความร่วมมือดังนี้

1.เฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดระยอง มีประวัติเข้าพักโรงแรมดีวารีดีว่า ระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. หรือ เข้าใช้บริการห้างแหลมทอง วันที่ 10 ก.ค. เวลา 11.00-15.00 น. ให้สังเกตอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจ แนะนำสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-24 ก.ค.2563 ทั้งนี้ หากกังวลว่า ตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือสงสัยป่วยให้พบแพทย์ และกรณีมีการตรวจเชื้อโควิด ให้สถานพยาบาลของรัฐ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหลักเกณฑ์กำหนด

2.มอบเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข กับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง โดยคำนึงถึงข้อมูลการสอบสวนโรค และประวัติเสี่ยงสถานที่และช่วงเวลาดังกล่าวเป็นสำคัญ

3.การสั่งปิดโรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 35(1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ควรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยพิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยงทางระบาดวิทยาและสถานการณ์ของโรคร่วมด้วย เป็นต้น

 

สำหรับแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวังนั้น กำหนดสิ่งที่ควรดำเนินการ กับไม่ควรดำเนินการ ดังนี้

สิ่งที่ควรดำเนินการ

1.เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากจ.ระยอง โดยไม่จำเป็นต้องกักกัน 14 วัน ยกเว้นผู้ที่มีประวัติเข้าพักที่โรงแรมดีวารี ดีว่า ระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. หรือใช้บริหารห้างแหลมทอง วันที่ 10 ก.ค. เวลา 11.00 น.-15.00 น. และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ ให้สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน

2.กรณีเดินทางมาจากระยอง และมีประวัติเสี่ยงตามข้อ 1 หากมีอาการไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจรักษา หรือหากตรวจเชื้อ ให้สถานพยาบาลของรัฐเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกรมควบคุมโรค

สิ่งที่ไม่ควรดำเนินการ

1.การปิดโรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดเป็นการชั่วคราว โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

2.การสั่งให้หยุดเรียน หยุดงาน หรือกักกัน ผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยองที่ไม่ได้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : 

ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมโควิด19 คนเดินทางกลับจาก กทม.

ผลตรวจโควิด19 กลุ่มเสี่ยงสัมผัส “ทหารอียิปต์-ลูกทูต”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง