ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คร.ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กรณีแนวทางดำเนินการควบคุมโรคโควิด19 เคส “ลูกทูตซูดาน” พื้นที่กรุงเทพฯ หากมีผู้เดินทางมาจากกทม.เข้าจังหวัดใดก็ตาม ต้องพิจารณาประวัติเสี่ยงเป็นสำคัญ ไม่ต้องกักกันตัว

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เรื่อง แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 กรณีเด็กหญิงชาวซูดาน โดยใจความสำคัญ ระบุว่า

ตามรายงานพบเด็กหญิงชาวซูดานอายุ 9 ปี เดินทางมาจากซูดานเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 และเก็บตัวอย่างหาเชื้อ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงถูกส่งตัวจากคอนโดที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวันเดียวกัน ก่อนส่วนต่อผู้ติดเชื้อมารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งผลการสอบสวนโรคสามารถระบุกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหนึ่ง และขณะนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังกักกัน 14 วันนั้น

โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

สิ่งที่ควรดำเนินการ

1. การเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ไม่จำเป็นต้องกักกัน 14 วัน ยกเว้นคนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อชาวซูดาน หรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ให้สังเกตอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเป็นเวลา 14 วัน

2.กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และมีประวัติเสี่ยงตามข้อ 1 หากมีไข้ หรืออาการทางเดินหายใจให้พบแพทย์ และตรวจรักษาที่รพ.รัฐใกล้บ้าน

สิ่งที่ไม่ควรดำเนินการ

1.การปิดโรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดเป็นการชั่วคราว โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

2.การสั่งให้หยุดเรียน หยุดงาน หรือกักกัน ผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อชาวซูดานในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

เปิดแนวทางคุมโควิด19 คนกลับจากระยอง “ควรทำ-ไม่ควรทำ”

ผลตรวจโควิด19 กลุ่มเสี่ยงสัมผัส “ทหารอียิปต์-ลูกทูต”