ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายวิวัฒน์ ตามี่ ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ กล่าวภายหลังเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องขอสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการสาธารณสุขให้กับเด็กนักเรียนที่ไร้สัญชาติ ที่กองอำนวยการรับเรื่องร้องทุกข์ เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาว่า ทางหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้รับหนังสือไว้โดยระบุว่าภายใน 1-2 สัปดาห์จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ

วันนี้มีเด็กๆเกือบ 20 คนไปร่วมยื่นหนังสือด้วย เด็กชาวมอญจาก จ.สมุทรสาคร 4-5 คน นอกนั้นเป็นเด็กจากทางภาคเหนือ หลังจากยื่นหนังสือร้องเรียนแล้วจากนี้ก็จะรอคำตอบ เนื่องจากเราทำหนังสือไปถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดแล้ว ก็คงต้องตามเรื่องต่อว่าทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหลักว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อไร” นายวิวัฒน์ กล่าว

ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ กล่าวอีกว่า ดูจากเงื่อนไขต่างๆที่ ครม.เคยมีมา การดำเนินการขอสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการสาธารณสุขให้กับเด็กนักเรียนที่ไร้สัญชาติครั้งนี้ได้ทำทุกขั้นตอนแล้ว ครม.จึงไม่น่าปฏิเสธ ยกเว้นว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดทางการเมือง

เชื่อว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.จะนำเข้าครม. เพราะกรณีคนจีนโพ้นทะเล ยังถูกนำเข้า ครม.เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 ที่ผ่านมาเลย เมื่อก่อน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต รมว.สธ.เคยนำเข้า ครม.แต่วาระโดนปัดตกไป ไม่ผ่านการพิจารณาจากชุดเล็กเลยด้วยซ้ำ ครั้งนี้เราระชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จาก สภาความมั่นคงงแห่งชาติ (สมช.) สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือให้สิทธิกับเด็กที่ได้ทำการสำรวจแล้ว 3 พันกว่าคนโดยเร่งด่วนก่อน เราแค่เพียงขอสิทธิไม่ได้มาขอเงิน” นายวิวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องที่ทางเครือข่ายชาติพันธุ์ทำหนังสือยื่นกองอำนวยการรับเรื่องร้องทุกข์ในวันนี้ มี 3 ประเด็น คือ

1.เสนอให้ ครม.เห็นชอบจำนวนเด็กนักเรียนที่มีรหัส G,P และ 0 (ศูนย์) ที่ได้รับการสำรวจคัดกรองจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว จำนวน 3,042 คน เป็นการเร่งด่วน

2.ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ เริ่ม 1 ต.ค. 2563

3.ช่วยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองเลข 13 หลักโดยเร็ว ให้เด็กรับสิทธิพื้นฐานด้านการสาธารณสุขอัตโนมัติโดยไม่เข้า ครม.อีก

วิวัฒน์ ตามี่