ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอเกียรติภูมิ” ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามคำสั่งให้ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล กลับนั่งผอ.รพ.ขอนแก่น ระบุได้ดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการจึงให้กลับไปปฏิบัติการตามเดิม

ตามที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กรณีรับเงินบริจาคเข้ากองทุนรพ.ขอนแก่น จนเกิดกระแส SAVEหมอชาญชัย ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น

ความคืบหน้าวันที่ 1 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม โดยระบุว่า ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 624/2563 ลงวันที่ 1 มิ.ย.2563 สั่งให้นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ปฏิบัติราชการกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1486/2563 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2563 สั่งให้นพ.ชาญชัย ปฏิบัติหน้าที่ผอ.ศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิดอีกหน้าที่หนึ่ง เนื่องจากขณะนี้ได้ดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เห็นควรให้ข้าราชการดังกล่าวกลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม

 

ทั้งนี้ ในแวดวงสาธารณสุขได้มีการแชร์คำสั่ง คัดสำเนา ซึ่งยังไม่ได้ลงเลขที่ โดยได้เผยแพร่คำสั่งดังกล่าวในโซเชียลมีเดีย ล่าสุดเพจ "วงใน สาธา" ได้โพสต์ลงในเพจ  พร้อมทั้งแท็กเฟซบุ๊ก นพ.เกียรติภูมิ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. ด้านเพจ  สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ได้โพสต์ลงเพจตนเองเช่นกัน