ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาการสาธารณสุขชุมชน ขอพบปลัดสธ. ถกบรรจุรพ.สต. เป็นขรก.รอบ 3 กับแนวทางคัดเลือกกลุ่มตกหล่น 3 พันตำแหน่ง ขณะที่นักวิเคราะห์นโยบายฯ ร้องทำงานไม่ตรงตำแหน่ง เป็นปฏิบัติงานเหมือนนักวิชาการสาธารณสุขทุกอย่าง แต่ตำแหน่งไม่ใช่ ขอโอกาสบรรจุด้วย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายริซกี สาร๊ะ  รักษาการโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว Hfocus ว่า ขณะนี้กำลังหารือกันว่าจะทำเรื่องเพื่อขอเข้าพบท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่ คือ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เพื่อทวงถามประเด็นการบรรจุข้าราชการ และความก้าวหน้าในวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นการบรรจุข้าราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รอบที่ 3 เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะเดิมเข้าใจว่าจะมีการบรรจุในช่วงเดือนก.ย. แต่ก็ติดกระบวนการต่างๆ ซึ่งหลายคนมองว่าน่าจะบรรจุตามกรอบเวลาเดิมคือ ช่วงเดือน พ.ย.หรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ทำให้หลายคนกังวลว่า จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจนไม่ได้บรรจุหรือไม่ อย่างไร จึงอยากขอความชัดเจนเรื่องนี้

“นอกจากนี้ ในเรื่องกลุ่มตกหล่นก็จะมีการสอบถามว่า จะพิจารณาอย่างไร มีกลุ่มไหนบ้าง ซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งจะขอหารือประเด็นลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในทุกวิชาชีพด้วย และการให้ความสำคัญกับปฐมภูมิ ไม่ใช่คลินิกหมอครอบครัว(PCC: Primary Care Cluster) เท่านั้น อย่างประสบการณ์เรื่องการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 ทำให้เห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำอยู่ เพราะไม่ยอมบรรจุแบบกระจายทุกวิชาชีพ แต่ให้รพ.สต.ไปอยู่ท้ายสุด อย่างไรก็ตาม การขอเข้าพบกำลังดำเนินการ ซึ่งก็ต้องรอท่านปลัดสธ.ว่าจะยอมให้พวกเราเข้าพบหรือไม่” นายริซกี กล่าว

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ที่ทำงานไม่ตรงกับตำแหน่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ได้รับการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด ให้ข้อมูลแก่ Hfocus ว่า กลุ่มตนมีประมาณ 6 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีคุณสมบัติในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หมายถึงเดิมพวกตนเป็นนักวิชาการสาธารณสุข แต่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อให้ได้เป็นพนักงานราชการ จึงยอมเปลี่ยน ทำงานมาเฉลี่ย 8-12 ปี แต่งานที่ทำเป็นงานของนักวิชาการสาธารณสุขมาตลอด เรียกว่า งานไม่สอดคล้องกับตำแหน่ง แต่เมื่อมีโอกาสในการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด ซึ่งพวกตนก็ทำงานโควิด มีหลักฐานการทำงานชัดเจน แต่ปรากฏว่าไม่ถูกคัดเลือก เพราะชื่อตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์ฯ ไม่ใช่นักวิชาการสาธารณสุข แต่ความเป็นจริงทำงานนักวิชาการสาธารณสุขมาตลอด จึงอยากขอโอกาสให้พวกตนได้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบรรจุข้าราชการ

“ที่ผ่านมาเคยทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ขณะที่เคยทำหนังสือถึง ก.พ. ได้รับหนังสือตอบกลับว่า เป็นอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณา ดังนั้น ตอนนี้พวกเราก็รอคอยกระทรวงฯอย่างเดียว ซึ่งพวกเราเป็นกลุ่มน้อย มี 6 คน ทำให้กังวลว่า ในขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งตกหล่น ที่ท่านปลัดสธ.ท่านใหม่บอกว่ามี 3 พันตำแหน่ง จะมีพวกเราเข้าไปอยู่ในการพิจารณาคัดเลือกหรือไม่ ซึ่งอยากขอความชัดเจนตรงนี้ อยากให้กระทรวงแจ้งความคืบหน้าเรื่องนี้ เพราะบุคลากรรอคอยด้วยความหวัง ซึ่งเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจมาก” บุคลากรรายเดิมกล่าว