สภาการสาธารณสุข ขอพบปลัด สธ. สร้างความมั่นใจบรรจุ ขรก.โควิดรอบ 3 - แก้ปัญหากลุ่มตกหล่น

Sun, 2020-10-04 15:53 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สภาการสาธารณสุขชุมชน ขอพบปลัดสธ. ถกบรรจุรพ.สต. เป็นขรก.รอบ 3 กับแนวทางคัดเลือกกลุ่มตกหล่น 3 พันตำแหน่ง ขณะที่นักวิเคราะห์นโยบายฯ ร้องทำงานไม่ตรงตำแหน่ง เป็นปฏิบัติงานเหมือนนักวิชาการสาธารณสุขทุกอย่าง แต่ตำแหน่งไม่ใช่ ขอโอกาสบรรจุด้วย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายริซกี สาร๊ะ  รักษาการโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว Hfocus ว่า ขณะนี้กำลังหารือกันว่าจะทำเรื่องเพื่อขอเข้าพบท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่ คือ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เพื่อทวงถามประเด็นการบรรจุข้าราชการ และความก้าวหน้าในวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นการบรรจุข้าราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รอบที่ 3 เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะเดิมเข้าใจว่าจะมีการบรรจุในช่วงเดือนก.ย. แต่ก็ติดกระบวนการต่างๆ ซึ่งหลายคนมองว่าน่าจะบรรจุตามกรอบเวลาเดิมคือ ช่วงเดือน พ.ย.หรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ทำให้หลายคนกังวลว่า จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจนไม่ได้บรรจุหรือไม่ อย่างไร จึงอยากขอความชัดเจนเรื่องนี้

“นอกจากนี้ ในเรื่องกลุ่มตกหล่นก็จะมีการสอบถามว่า จะพิจารณาอย่างไร มีกลุ่มไหนบ้าง ซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งจะขอหารือประเด็นลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในทุกวิชาชีพด้วย และการให้ความสำคัญกับปฐมภูมิ ไม่ใช่คลินิกหมอครอบครัว(PCC: Primary Care Cluster) เท่านั้น อย่างประสบการณ์เรื่องการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 ทำให้เห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำอยู่ เพราะไม่ยอมบรรจุแบบกระจายทุกวิชาชีพ แต่ให้รพ.สต.ไปอยู่ท้ายสุด อย่างไรก็ตาม การขอเข้าพบกำลังดำเนินการ ซึ่งก็ต้องรอท่านปลัดสธ.ว่าจะยอมให้พวกเราเข้าพบหรือไม่” นายริซกี กล่าว

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ที่ทำงานไม่ตรงกับตำแหน่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ได้รับการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด ให้ข้อมูลแก่ Hfocus ว่า กลุ่มตนมีประมาณ 6 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีคุณสมบัติในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หมายถึงเดิมพวกตนเป็นนักวิชาการสาธารณสุข แต่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อให้ได้เป็นพนักงานราชการ จึงยอมเปลี่ยน ทำงานมาเฉลี่ย 8-12 ปี แต่งานที่ทำเป็นงานของนักวิชาการสาธารณสุขมาตลอด เรียกว่า งานไม่สอดคล้องกับตำแหน่ง แต่เมื่อมีโอกาสในการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด ซึ่งพวกตนก็ทำงานโควิด มีหลักฐานการทำงานชัดเจน แต่ปรากฏว่าไม่ถูกคัดเลือก เพราะชื่อตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์ฯ ไม่ใช่นักวิชาการสาธารณสุข แต่ความเป็นจริงทำงานนักวิชาการสาธารณสุขมาตลอด จึงอยากขอโอกาสให้พวกตนได้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบรรจุข้าราชการ

“ที่ผ่านมาเคยทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ขณะที่เคยทำหนังสือถึง ก.พ. ได้รับหนังสือตอบกลับว่า เป็นอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณา ดังนั้น ตอนนี้พวกเราก็รอคอยกระทรวงฯอย่างเดียว ซึ่งพวกเราเป็นกลุ่มน้อย มี 6 คน ทำให้กังวลว่า ในขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งตกหล่น ที่ท่านปลัดสธ.ท่านใหม่บอกว่ามี 3 พันตำแหน่ง จะมีพวกเราเข้าไปอยู่ในการพิจารณาคัดเลือกหรือไม่ ซึ่งอยากขอความชัดเจนตรงนี้ อยากให้กระทรวงแจ้งความคืบหน้าเรื่องนี้ เพราะบุคลากรรอคอยด้วยความหวัง ซึ่งเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจมาก” บุคลากรรายเดิมกล่าว

Comments

Submitted by ผู้เดือนร้อนแสน... on
เรียน ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ได้หมดวาระกว่า 6 เดือนแล้ว และ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพชุดที่ 2 แทนคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งคณะกรรมการชุดรักษาการได้ลงสมัครรับคัดเลือกครั้งนี้ด้วย ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านอื่นๆ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขได้โปรดใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการพิจารณาสนองตอบต่อข้อเรียกร้องใดๆ ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ออกมาเคลื่อนไหวในนามสภาวิชาชีพ เพราะการสนองตอบข้อเรียกร้องดังกล่าว อาจถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพ ส่งผลต่อความนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง และ อาจจะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทบทวนการดำเนินการต่อข้อเรียกร้องหรือ ชะลอการตัดสินใจใดๆ จนกว่าการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพจะเสร็จสิ้น

Submitted by TK on
อยากเรียกร้องให้กลุ่มจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัตืงานด่านหน้าจริง ได้รับการบรรจุอยู่ในกลุ่มตกหล่นนี้ด้วย ถึงแม้ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆแห่ง จะมีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดได้รับการบรรจุไปก่อนหน้าแล้วก็ตามเพียงแค่เหตุผลคือมีเลขประจำตำแหน่ง ซึ่งทำให้เสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการระบาดระลอกที่2 ในอนาคต

Add new comment