ศิริราช แจงความเข้าใจ “การบริจาคสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร”

Mon, 2020-10-05 11:46 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารฯ ศิริราชทำความเข้าใจการบริจาคเข้ากองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ยังบริจาคได้ตามเดิม

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงกรณีโซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อมูลปลอมเกี่ยวกับการบริจาคเงินเข้ากองทุนศิริราช จนเข้าใจผิดว่า ไม่มีกองทุนนี้ ว่า ตามที่มีการรายงานข่าว โพสต์และแชร์ในสื่อออนไลน์ ถึง การบริจาคเข้าศิริราชมูลนิธิ สมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราชนั้น

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอชี้แจงให้ทราบว่า โครงการเชิญชวนบริจาคสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เป็นความจริงทุกประการ และเมื่อท่านบริจาคผ่าน ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 190-0-70111-9 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วัน/เดือน/ปีเกิด ได้ที่ E-Mail: donationforsiriraj@gmail.com หรือ Line: donationforsiriraj เพื่อจัดส่งใบเสร็จและของที่ระลึก เสื้อโปโล 1 ตัว สำหรับทุกการบริจาค 100 บาท (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ศิริราช โทร. 0 2419 7646-8 และศิริราชมูลนิธิ โทร. 0 2419 7658-60

Comments

Add new comment