รพ.ราชวิถี เปิดคลินิกดูแลผู้ป่วยบัตรทองรับผลกระทบกรณีคลินิกเอกชนผิดสัญญา

Mon, 2020-10-05 20:03 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“สาธิต” รมช.สธ. เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพฯ รพ.ราชวิถี ดูแลผู้ป่วยบัตรทองส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบกรณีสปสช. ต้องยกเลิกคลินิกเอกชนเบิกเงินเกินความจริง เน้นผู้ป่วยนัดผ่าตัด ผู้ป่วยรับยาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) พร้อมด้วยนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8 โรงพยาบาลราชวิถี

นายสาธิต กล่าวว่า จากการยกเลิกคลินิกเอกชนที่ทำผิดสัญญาเบิกเงินเกินนั้น ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้สิทธิบัตรทองประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เร่งจัดหาหน่วยบริการระดับปฐมภูมิแห่งใหม่ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ที่มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกันรองรับให้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ล่าสุดกรมการแพทย์ได้เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8 ที่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เป็นต้น โดยกรณีการเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ขอให้เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ ให้การรักษาพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อน และด้านพัฒนาวิชาการ อย่างไรก็ตาม ได้ให้โรงพยาบาลราชวิถี จัดตั้งคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8 ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สามารถเข้าถึงบริการ โดยตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบในสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 8 แล้ว จำนวน 9,191 ราย

 

Add new comment