เปิดตัว 10 จังหวัดนำร่อง เที่ยวไทยปลอดภัยไม่เอาโรคกลับบ้าน

Sat, 2020-10-17 13:49 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สสส.ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ เที่ยวไทยได้อย่างปลอดภัย

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หันมาผลักดันและขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร จัดกิจกรรมประชุม-เสวนา การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่องและพื้นที่เชื่อมโยง ครั้งที่ 1 ณ สำนักงาน สสส.

งานนี้ยังได้เปิดตัว Friendly Design Official Line ศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทั่วฟ้าเมืองไทย และสินค้าเฟรนด์ลี่ดีไซน์ออนไลน์สำหรับผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ ครั้งแรกของประเทศไทย และอาเซียน

นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ โดยมีเครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชียเป็นกำลังหลักในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการลงพื้นที่ สำรวจ และรณรงค์ ให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกสุขภาพร่างกาย

ด้านดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสริมว่า พื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตาก ชลบุรี พังงา ขอนแก่น และราชบุรี โดยเส้นทางการท่องเที่ยวเหล่านี้ เลือกจากสถานที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว พื้นที่ต้องมีความพร้อม และมีใจที่จะปรับเปลี่ยน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยคาดหวังให้ 10 จังหวัดนำร่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้พื้นที่อื่นเห็นประโยชน์แล้วนำไปปรับพื้นที่ของตัวเอง เพราะคนที่ได้ประโยชน์คือภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่คนพิการหรือผู้สูงอายุเท่านั้น

ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ แม้แต่คนไทยเองก็ยังกังวล ไม่กล้าที่จะท่องเที่ยวในเมืองไทย นายจารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะการท่องเที่ยวคือการเดินทาง และการเดินทางสามารถแพร่โรคได้ ถ้าใครเป็นพาหะ ททท.จึงมีโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA เป็นตราสัญลักษณ์ให้กับสถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ ที่ผ่านเกณฑ์ในการปฏิบัติตามที่กรมอนามัยและ ททท.กำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เที่ยวแล้วไม่เอาโรคติดกลับไปบ้าน

"ในวิกฤตที่ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ ก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอนนี้พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าแต่ก่อน เราเห็นศักยภาพของกลุ่มตลาดนี้ว่าเป็นกลุ่มสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ และภาคของการท่องเที่ยวให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงเข้ามาร่วมกับทาง สสส. จัดพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ทั้งที่พักแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ททท.ยังได้ทำการตลาดเรื่องเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยในสถานที่เหล่านี้"

ขณะที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยนายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท. 3 กล่าวว่า หลังจากการประชุม-เสวนา ในครั้งนี้ อพท.อยากที่จะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้รองรับการท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ จากคนในประเทศ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและสาธารณสุข โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรองนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่จะมาท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วงนี้

ร่วมกันกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยใน 10 จังหวัดนำร่อง ปลอดภัยไปได้ทั้งครอบครัว ปลอดเชื้อโควิด-19

Add new comment