ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย) ร่วมประชุมวิชาชีพสาธารณสุข ติดตาม 9 ประเด็นข้อเรียกร้องหนุนการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ทั้งบรรจุขรก. ปรับปรุงตำแหน่ง

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย) กล่าวถึงการร่วมประชุมวิชาชีพสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ทางชมรมฯ มาติดตามประเด็นเดิมที่เคยเสนอเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 เรื่องการสนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกลูกจ้างเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการสูงขึ้น และการกำหนดตำแหน่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งในวันประชุม ทางกระทรวงสาธารณสุขก็แจ้งถึงผลการดำเนินงาน ซึ่งบางอย่างก็ต้องรอทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณา อย่างเรื่องกรณีการจ้างเจ้าพนักงานสาธารณสุข แต่วุฒิปริญญาตรี ว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุงตำแหน่งอย่างไร

นอกจากนี้ ในประเด็นการคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรณีพิเศษ ที่ผ่านมาชมรมฯ ได้เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 และทราบว่ามีการเสนอเข้าที่ประชุมในการพิจารณา แต่ประเด็นการจ้างเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีวุฒิปริญญาตรี ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งก็ต้องรอท่านรัฐมนตรีฯ ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ และท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“ในการประชุมก็เป็นการติดตามเรื่องเดิม ซึ่งก็ยังคงย้ำข้อเสนอเดิม อย่างการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) /ผู้อำนวยการสำนักอนามัย(สอน.) ในรพ.สต. ที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 เป็นผอ.รพ.สต./ผอ.สอน. นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส จำนวน 2,500 แห่งภายในปี 2564 ให้สอดคล้องนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งตรงนี้จะสร้างขวัญกำลังใจได้ แต่ก็ยังไม่ทราบว่า จะสามารถกำหนดตำแหน่งได้ทั้งหมดหรือไม่อย่างไร ซึ่งทางชมรมฯ จะติดตามข้อเสนอต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” นายสมศักดิ์ กล่าว