"หมอพร้อม" สธ.พร้อม ระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อม

Tue, 2021-02-09 20:32 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

"หมอพร้อม" “มั่นใจ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ” ระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการ

https://www.youtube.com/watch?v=3Suk77DqIY4&feature=youtu.be 

การทำงานของ “หมอพร้อม” มีฟังก์ชันการทำงาน ประกอบด้วย

- วัคซีนโควิด19 ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายการได้รับวัคซีน แสดงข้อมูลวัคซีนที่ได้รับ เช่น บริษัทผู้ผลิตวัคซีน แสดง Lot Release และ Serial Number นอกจากนี้ ระบบ “หมอพร้อม” ยังเป็นระบบ ประเมินความเสี่ยง การเลือกโรงพยาบาล เลือกเวลาที่จะไปรับวัคซีน ช่วยติดตามการรายงานผลข้างเคียงจากการรับวัคซีน และแสดงใบยืนยันการได้รับวัคซีน แจ้งวันนัดมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

- สถานการณ์โควิด 19 วันนี้ โดยจะมีการแจ้งรายละเอียด ยอดผู้ติดเชื้อในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งข่าวสารสถานการณ์โควิด19ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับโรค เป็นต้น

- ค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด19 โดยประชาชนที่มีความเสี่ยงสามารถค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยการค้นหา 2 รูปแบบ ดังนี้ ค้นหาจากพิกัดใกล้ตัว และค้นหาจากชื่อหน่วยบริการ

- บริการพิเศษอื่นๆ เช่น ค้นหาหน่วยบริการ ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล บริการจองคิว ความรู้สุขภาพและยา เป็นต้น

 

ซึ่งระบบ ‘หมอพร้อม’ จะเป็นช่องทางการสื่อสาร เป็นระบบรายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ระบบนัดในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 คือ จะมีการแจ้งเตือนให้ไปรับวัคซีน โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาล รวมทั้งยังมีข้อมูลการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ

รูปภาพอ้างอิงจาก Youtube : PR Main : สธ.พร้อม! ระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อม! 

Comments

Submitted by อิชยา on
ได้รับวัคซีนครบ2เข็มตั้งแต่วันที่ 7เมษายน แต่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันใดๆ สอบถามว่า จะต้องติดต่อใครอย่างไร ต้องการเดินทางไปต่างจังหวัด

Submitted by นัท on
เข้าไปแล้ว ฉีดไปแล้วด้วย ไม่มีข้อมูลอะไรตอบกลับ ยังวนที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน ต้องประเมินอาการ AEFI แล้ว ยังไม่ได้เลย แก้ไขด้วย

Add new comment