สธ.เผย Walk in ฉีดวัคซีนโควิด 19 เริ่มมิ.ย.นี้ จ่อขยายเวลารับแอสตราฯเข็ม 2

Sat, 2021-05-15 00:26 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สธ.เผยนโยบายให้ประชาชน Walk in ฉีดวัคซีนโควิด 19 เริ่มอย่างเป็นทางการเดือนมิถุนายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ และให้คกก.โรคติดต่อแต่ละจังหวัด กำหนดจุดฉีด  จำนวนฉีดต่อวัน หากคิวเต็มนัดหมายในวันที่ประชาชนสะดวก เตรียมขยายเวลารับวัคซีนแอสตร้าฯเข็ม 2 มีข้อมูลพบภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก วันต่อวัน การบริหารจัดการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์ เช่น การฉีดวัคซีน แผนหลักกำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากมีการระบาดเมื่อเดือนมกราคม จึงได้หาวัคซีนมาเพิ่มฉีดให้กับประชาชนก่อน และขณะนี้มีข่าวดี อาจได้รับวัคซีนหลักเร็วขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จึงปรับเปลี่ยนการฉีดให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในกทม. เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของโรคได้ทัน และมีแผนใหม่เสริมแผนเดิม

สำหรับการลงทะเบียนมี 3 ช่องทาง คือ

1. “หมอพร้อม” จะรู้ว่าได้ฉีดวัคซีนวันไหน มีความสะดวกมากขึ้น ไม่แออัด ได้รับบริการตามระบบ 

2.ช่องทางรองรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้เทคโนโลยี “หมอพร้อม” โรงพยาบาล/ อสม. สำรวจและจดรายชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีน ซึ่งโรงพยาบาลมีข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 

3.นายกรัฐมนตรีให้แนวทางไว้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวกสบาย พาวัคซีนไปหาประชาชนให้ใกล้ที่สุด คือ walk in และสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน 

ขณะนี้หลายหน่วยงานได้ทดสอบระบบ เช่น ที่ เซนทรัลลาดพร้าว สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งมีคนสนใจ walk in จำนวนมาก และจะเริ่มดำเนินการจริงในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นช่องทางที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกทม.ส่วนในต่างจังหวัด การบริหารจัดการวัคซีนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนกลางจะส่งวัคซีนตามยอดที่จะฉีดร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ให้จังหวัดไปจัดบริการ 3 กลุ่ม คือ หมอพร้อม, อสม./รพ.กำหนดมา และกลุ่ม walk in ในจังหวัดที่มีความพร้อม โดยกำหนดจุดฉีดวัคซีนที่ประชาชนเข้าถึงสะดวก และจำนวนที่จะให้บริการ walk in ได้ หากคิวเต็มจะให้บัตรนัดมารับการฉีดในวันที่สะดวก เป็นการจองคิวหน้างาน ทั้งนี้ประชาชนสอบถามจุดบริการฉีดวัคซีนได้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คาดว่าจะทยอยประกาศจุดบริการของแต่ละจังหวัดในสัปดาห์หน้า

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ย้ำว่าการฉีดวัคซีนแบบเป็นทางการจะเริ่มมิถุนายน 2564 ปลายพฤษภาคมเป็นช่วงการซ้อมทดสอบระบบ ขณะนี้เป็นช่วงการสำรวจข้อมูลของทุกจังหวัดและกทม. ทั้งจุดที่จะเปิดบริการ วันเวลา จำนวนการให้บริการ เพื่อจัดส่งวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดบริการ walk in ที่สถานีกลางบางซื่อในเดือนมิถุนายน และจะประกาศจำนวนที่จะฉีด โดยคาดว่าเปิดบริการเวลา 12.00 – 20.00 น. ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายไว้ว่า ต้องเป็นเวลาที่ประชาชนสะดวก มาฉีดได้หลังเลิกงาน เป็นต้น  

ขณะนี้เราฉีดวัคซีนแล้ว 2 ล้านกว่าโดส จากที่มี 2.4 ล้านโดส และตั้งแต่กลาง พ.ค.เป็นต้นไป คาดว่าจะมีวัคซีนมาประมาณ 3 ล้านโดส จะมีวัคซีนส่งไปยังจุดฉีดต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ระบบมีการตรวจสอบจำนวนที่ฉีด และส่งเพิ่มเติมให้ เพื่อฉีดให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาดเพื่อหยุดการระบาดให้เร็วที่สุด 

สำหรับข้อกังวลว่าจะฉีดได้ครอบคลุมในปีนี้หรือไม่ คิดจากเรามีโรงพยาบาล 100 แห่ง หากแต่ละแห่งฉีดได้วันละ 500 โดส จะฉีดได้วันละ 5 แสนโดส หรือเดือนละ 10-15 ล้านโดส ดังนั้น จำนวน 100 ล้านโดสไม่เกินกำลังที่จะสามารถฉีดให้ประชาชนได้ภายในสิ้นปีนี้ โดยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าฉีดห่างกัน 10 - 12 สัปดาห์ ข้อมูลใหม่พบว่า เว้นระยะการฉีดห่างกันนานกว่านั้น ภูมิคุ้มกันยิ่งดีขึ้น เช่น 16 สัปดาห์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอาจจะประกาศให้ฉีดห่างกันนานขึ้น และการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะต้องฉีดห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เดือน

ส่วนการฉีดให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ขณะนี้ได้เจรจากับบริษัทไฟเซอร์ ซึ่งสามารถฉีดให้ในอายุ 12 ปีขึ้นไป การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี จะสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วก็จะทยอยฉีดให้กับประชาชนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ต่อไป สำหรับหญิงตั้งครรภ์ขณะนี้ยังไม่กำหนดให้ฉีด 

ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ขับรถสาธารณะ แท็กซี่ คนขับรถตู้ ทำงานในสนามบิน จะจองได้ทั้งทางหมอพร้อม คาดว่าหมอพร้อม จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองนัดฉีดวัคซีนได้ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 และนัดแบบเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่ม เช่น สมาคมแท็กซี่ สมาคมมัคคุเทศก์ ชมรมร้านอาหาร ยื่นความจำนงไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กทม. รวมทั้งการ walk in 

 

Comments

Submitted by Paitoon Kerdlaup on
ถ้า walk in เข้าไปที่ รพ.ที่มีการจองฉีดเต็มศักยภาพแล้ว จะได้รับการฉีดหรือไม่ หากฉีดให้จะเป็นการไปเบียดเสียดแย่งคิวกันหน้างาน แล้วการเตรียมสำรองวัคซีนจะมีปัญหาหรือไม่ พยาบาลผู้ฉีดจะอ่อนล้าหรือไม่เตรียมการไว้อย่างไรครับ

Submitted by hfocus team on
ต้องสอบถามแต่ละพื้นที่ค่ะ อย่างกทม. ต้องสอบถามทางกรุงเทพมหานครค่ะ เพราะข้อเท็จจริง หากรพ.เต็มศักยภาพ จะไม่มีการทำวอล์กอิน เพราะจะเป็นการรวมกลุ่มคนเยอะ ซึ่งทางกระทรวงฯ เป็นห่วงเรื่องนี้ ้จากการที่ทางกรมควบคุมโรคเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนนะคะ ตามลิงค์ข่าวนี้ค่ะ https://www.hfocus.org/content/2021/05/21630 ขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ

Submitted by Tin on
ถ้าอายุเกิน 60 สามารถไวกว่านั้นได้ไหม หรือถ้า อายุช่วง 40 ต้องรอตามที่รัฐบอกใช่ไหม

Submitted by Fang on
อยากทราบด้วยคะ ขอบคุณคะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

Submitted by พิชญ์มณฑน์ ลีกำ... on
ดิฉันอายุ62ปี แม่อายุ 85ปี ได้ลงทะเบียนฉีดยาต้านโควิด19 แล้ว ในแอปฯ บอกว่า ไม่มีวันว่างสำหรับเดือนนี้ ทุกเดือนเลย แม้สิ้นปีก็ยังไม่มี ถามว่า เมื่อใดจะได้ฉีดคะ. เห็นออกข่าวคนอายุมากอายุน้อยได้ฉีดออกทีวี โดยไม่ได้จองคิว แต่คนลงทะเบียนกลับไม่ได้ฉีด

Submitted by ฝ้าย on
น่าจะกดผิดค่ะ เพราะยังมีวันว่างนะคะ ลองเปลี่ยนโรงพยาบาลดูค่ะ หรือถ้าฉีดที่ธรรมศาสตร์ได้ให้โทรจอง 02-088-0400 หรือตอนนี้ถ้าเกิน60 สามารถไปที่รพจุฬาภรณ์ได้ค่ะ แต่ต้องไปเช้ามากๆค่ะ

Submitted by ธีระศักดิ์ on
อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ลงทะเบียนรับวัคซีนได้แต่ให้ฉีดตามภูมิลำเนา ต้องการฉีด ณ.ที่อาศัยปัจจุบันต้องแก้ไขข้อมูลการจองอย่างไร

Submitted by Rungwit on
ฉีดซักทีเถอะ รอนานหลายเดือนแล้ว มัวเงอะๆ งะๆ อยู่ได้

Submitted by ชัชวาลย์ จันทร์เพชร on
ผมทำงานเป็นเซลล์ครับ สามารถ walkin ไปฉีดที่ รพ.ต่างจังหวัดได้ไหมครับ และสามารถตรวจสอบรายชื่อ รพ. ที่รับ walkin ได้ที่ไหนครับ

Submitted by PAISAN on
ฉีดได้วันละ 5 แสนโดส หรือเดือนละ 10-15 ล้านโดส คงจะฝันกลางวัน ท่านอธิบดีคำนวณเลขยังไม่ถูกต้อง 500*100 แห่ง ได้แค่ 50,000 โดสต่อวัน เดือนละ 1 ล้าน ถ้าไม่ติดวันหยุดราชการคงได้เยอะกว่านี้ กว่าประชาชนจะได้ทุกคนหรือส่วนใหญ่ 50 ล้านคน ต้องใช้เวลาอีกนาน

Submitted by Anonymous on
สอบถามค่ะ ถ้าเราลงทะเบียนที่ไทยร่วมใจแล้วได้เดือน ส.ค. โดยที่ไม่ได้ดูที่อื่นอีก แต่พอไปดูที่อื่นแล้วยังมีวันว่างเดือน ก.ค. อยากจะแก้ไขฉีดเร็วขึ้นจะทำอย่างไรดีคะจะแก้ไขได้

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม