ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการประชุมร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (อบจ.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพื่อตั้งศูนย์พักคอยในชุมชนหรือ Community Isolation (CI) กระจายในทุกตำบลเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากในแต่ละชุมชนมีอาคาร สถานที่ ทั้งในโรงเรียน ศูนย์ต่างๆในหมู่บ้าน ที่มีความพร้อม แต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องงบประมาณที่อาสาสมัคร หรือ เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายมาอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังเพราะไม่ทราบระเบียบกฎเกณฑ์

"งบประมาณการดำเนินการจัดตั้งใช้งบจากท้องถิ่น และผู้บริจาคแล้วดำเนินการต่อด้วยงบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรงนี้มีสนับสนุนอยู่แล้ว การเข้าไปทำ CI การเข้าไปดูแลผู้ติดเชื้อใน CI โดยบุคลากรด้านสาธารณสุขขณะนี้ไม่ไหวแล้ว ต้องให้ท้องถิ่นเข้าไปดูแลจากอสม. แต่ปัญหาที่เขากลัวจะตามมาคือการเบิกจ่ายบางส่วนที่ไม่ได้นำมาใช้กับ CI เช่น อาหารที่ต้องกินด้วยกันจะถูกเช็คบิลย้อนหลังหรือไม่ การใช้งบท้องถิ่นก็จะกลัวปัญหาตรงนี้ คนที่คิดว่าจะเอามาช่วยผู้ป่วยอาจจะไม่รู้เรื่องการเบิกงบเลยเกรงว่าจะถูกเช็คบิล" นพ.วิโรจน์กล่าว

นพ.วิโรจน์ ยืนยันว่า งบประมาณที่จะทำมาใช้สร้าง CI สามารถนำเงินจากกองทุนตำบล และงบจาก สปสช. ที่ลงมาที่ท้องถิ่น ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกฯ อบต.) เป็นประธาน นำมาใช้จ่ายได้ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องถึงกับใมช้คล่อง แต่ต้องให้สามารถใช้ได้สะดวก เพื่อรับกับสถานการณ์รองรับจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อซึ่งเพิ่มมากขึ้นแบ่งเบาสถานการณ์เตียงในโรงพยาบาลเต็มและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ