42 ปี ม.มหิดล - Oxford University สหราชอาณาจักร ร่วมวิจัยต่อยอดพัฒนาวัคซีน

Sun, 2021-08-22 08:34 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

การที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่จะทำให้โรคไข้มาลาเรียหมดไปจากโลกภายในปีพ.ศ.2573  ได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งการกำจัดโรคไข้มาลาเรียถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ข้อที่ 3 ที่ว่าด้วยการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นับเป็นเวลา 42 ปีที่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ร่วมกับ Oxford University สหราชอาณาจักร จัดตั้งหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ็อกซ์ฟอร์ด (MORU) เดินหน้าวิจัยโรคไข้มาลาเรียจนปัจจุบันได้ใกล้เข้าสู่ความเป็นจริงที่จะทำให้ประชากรโลกได้มีวัคซีนใช้ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย บรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการที่จะทำให้โรคไข้มาลาเรียหมดไปจากโลกภายในปีพ.ศ.2573

โดยตามเป้าหมาย SDGs 17 ที่ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการบรรลุสู่เป้าหมาย (Partnerships for the Goals) แห่งสหประชาชาติ ในการร่วมวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันมี  3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1
ป้องกันไม่ให้เชื้อไข้มาลาเรียจากยุงเข้าสู่ตับของผู้ป่วย (Liver Stage Vaccines) ประเภทที่ 2 วัคซีนที่ป้องกันไม่ให้เชื้อมาลาเรียจากตับผู้ป่วยเข้าสู่เม็ดเลือดแดง (Blood Stage Vaccines) และ ประเภทที่ 3 วัคซีนที่ป้องกันไม่ให้เชื้อมาลาเรียจากเม็ดเลือดแดงผู้ป่วยแพร่กระจายไปเติบโตในตัวยุง (Transmission Blocking Vaccines) ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดเพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อไข้มาลาเรียให้หมดไป

ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้มาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมไวแวกซ์ (P. vivax) สูงกว่าชนิดพลาสโมเดียมฟัลซิปารัม (P. falciparum)โดยที่ผ่านมาได้มีการทดสอบวัคซีน P. falciparum ในเด็ก ณ ประเทศในทวีปแอฟริกา และทดสอบในอาสาสมัครชาวเอเชียเป็นครั้งแรก ในขณะที่การพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกัน P. vivax ที่ดำเนินการโดยโครงการ "การศึกษาการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย (Malaria Infection Study Thailand : MIST) จะได้เริ่มขึ้นในปีหน้า (พ.ศ.2565) ต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ็อกซ์ฟอร์ด (MORU)

เป็นที่น่ายินดีว่าสถิติผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยปีพ.ศ.2564 (1 มกราคม - 11 สิงหาคม 2564) มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1,985 ราย (ลดลงร้อยละ 37 จากปีที่แล้ว) ก้าวต่อไปนอกจากการศึกษาวิจัยวัคซีนป้องกันโรคไข้มาลาเรียแล้ว จะได้มีการต่อยอดสู่การพัฒนายารักษาโรคไข้มาลาเรียที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาการดื้อยา รวมทั้งการพัฒนาสู่ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคเขตร้อนอื่นๆ รวมทั้งโรค COVID-19 ต่อไป

"ความร่วมมือกับหุ้นส่วนสถาบันทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศเป็นวิถีทางให้เราประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพประชาชน และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีที่จะร่วมมือกับหุ้นส่วนสถาบันทางวิชาการอย่างใกล้ชิดในทุกมิติต่อไป" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ กล่าวทิ้งท้าย

ภาพแบนเนอร์ออกแบบโดย วรรณพร ยังศิริ นักวิชาการสารสนเทศ

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม