ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ตามลักษณะงาน ตามระเบียบ และเป็นธรรม ย้ำทุกวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน เบิกจ่ายเป็นผลัดเมื่อทำงานครบ 8 ชั่วโมงต่อวัน หากไม่ครบนับเป็นรายชั่วโมง ตามลักษณะงานที่โรงพยาบาลมอบหมาย

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบกลางจากรัฐบาลในการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทุ่มเทปฏิบัติงานต่อสู้กับสถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยภายในเดือนกันยายนนี้  

หากงบประมาณไม่พอให้ดำเนินการแจ้งมายังส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และขอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลแต่ละแห่งดูแลเรื่องขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เหมาะสม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้เป็นไปตามลักษณะงาน ตามระเบียบ และเป็นธรรม

สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเบิกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพต่างๆ โดยต้องปฏิบัติงานวันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อผลัด ส่วนกรณีที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวไม่เป็นผลัด ให้นับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้เหมือนกันทั้งหมด

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org