ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะรัฐมนนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ต่ออีก 1 ปี หลังดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 ปี เพื่อการบริหารงานโควิด 19 ต่อเนื่อง

ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เสนอการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) 4 ท่านนั้น

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ลงนามตั้ง “หมออัมพร” นั่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต “หมอยงยศ.” นั่งกรมแพทย์แผนไทยฯ)

วันที่ 7 ก.ย.2564 คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติครม.กรณีให้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ต่อไปอีก 1 ปีนั้น สืบเนื่องจากนพ.สมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ซึ่งตามระเบียบปกติการทำงานในตำแหน่งจะมีการหมุนเวียนทุก 4 ปี    อย่างตำแหน่งระดับผู้บริหารขึ้นไป หากอยู่เกิน 4 ปีต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. เป็นต้น 

ทั้งนี้ สำหรับนพ.สมศักดิ์ จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 จึงมีมติให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ต่อจนกระทั่งเกษียณ ประกอบกับเป็นการบริหารงานในสถานการณ์โควิด ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาล การดูแลบริหารจัดการเตียง การศึกษาข้อมูลเรื่องยาโควิด แนวทางการเวชปฏิบัติการรักษาพยาบาล แนวทาง Home Isolation และ Community Isolation ฯลฯ ยังต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

**สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org