ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย   4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป “รพ.แกลง-รพ.กุมภาวาปี-รพ.ปราสาท-รพ.เพชรบูรณ์” ให้เดินทางไปปฏิบัติราชการส่วนราชการใหม่ในวันที่ 9 มิ.ย.66

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ดังนี้

1.นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.แกลง สสจ.ระยอง

***************

 

2.นพ.สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผอ.รพ.แกลง สสจ.ระยอง ย้ายเป็นผอ.รพ.กุมภาวาปี สสจ.อุดรธานี

 

***********************

3.พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ ผอ.รพ.กุมภาวปี สสจ.อุดรธานี ย้ายเป็น ผอ.รพ.ปราสาท สสจ.สุรินทร์

***************

4.นพ.นพดล พิษณุวงษ์ ผอ.รพ.ประสาท สสจ.สุรินทร์ ย้ายเป็นผอ.รพ.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์

*************

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์   ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 (ข่าวเกี่ยวข้อง : ปลัดสธ.แต่งตั้ง “หมอนิติ” นั่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค)