แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสธ

  • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนั้น ล่าสุด นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา ในการแต่งตั้งตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพิ่มเติมอีก ดังนี้    
    2021-11-26 13:13
  • คณะรัฐมนนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ต่ออีก 1 ปี หลังดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 ปี เพื่อการบริหารงานโควิด 19 ต่อเนื่อง
    2021-09-07 18:41