ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดย สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เตรียมจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้สมุนไพรในสถานการณ์การณ์โควิด19 ของโรงพยาบาลฯ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับมือกับสถานการณ์โควิดในหลายมิติ ทั้งเชิงรับคือการให้การรักษาและการบริการ เชิงรุกคือการให้ความรู้ แนะแนวทางการดูแลภาคประชาชนด้วยสมุนไพรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีการใช้สมุนไพร การแพทย์แผนไทยบูรณาการร่วมกับการรักษามาตรฐานทางการแพทย์ ร่วมกับการพัฒนางานด้านวิชาการการวิจัยควบคู่กันไปด้วย

โดยที่ผ่านมาเรามีการดำเนินการจ่ายยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยทุกราย ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว หรือผู้ที่มีอาการน้อยเพื่อไม่ให้พัฒนากลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มเหลืองหรือแดง คือช่วยไม่ให้โรคพัฒนารุนแรงขึ้นได้ รวมถึงสมุนไพรอื่นๆที่มีศักยภาพก็ยังสามารถนำมาเป็นแนวทางในการใช้ให้ประชาชนดูแลตนเองได้เป็นเบื้องต้น เพื่อลดการเสี่ยงเจ็บป่วย ลดความรุนแรงของโรคได้

ผอ.รพ.อภัยภูเบศร กล่าวต่อว่า เรายังจะต้องอยู่กับโควิด 19 อีกนาน ในต่างประเทศเร่งงานวิจัยด้านยา เพื่อหายาที่มีประสิทธิผลดีทั้งในการรักษาและฟื้นฟูร่างกาย ลองโควิดเริ่มพบมากขึ้น ประเทศไทยนับว่าโชคดีที่เรามีการใช้สมุนไพรในช่วงที่ระบาดหนัก การจัดการประชุมนี้จึงเกิดขึ่นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้สมุนไพรในสถานการณ์การณ์โควิด19 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ ที่เราจะได้นำชุดความรู้ จากการถอดบทเรียนการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยจริง

รวมถึงแนวทางการใช้สมุนไพรในทุกมิติ มาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางทางการดูแลสุขภาพและการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย และเหมาะสม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดการติดเชื้อที่รุนแรง และยังเป็นแนวทางแนะนำว่าประชาชนจะทำอย่างไรเมื่อติดโควิด  การดูแลตนเองในป่วยโควิด Home Isolation และใน รพ.สนาม  นอกจากความสำคัญของการดูแลในช่วงป่วยแล้ว ผลกระทบหลังป่วย หรือ ลองโควิด (long COVID) ก็เป็นผลกระทบระยะยาวที่สามารถพบได้ เช่น ปัญหาระบบทางเดินหายใจ สุขภาพปอด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ภาวะเครียด

เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ ดังนั้น เพื่อลดความรุนแรงหรือลดโอกาสในการเกิดภาวะดังกล่าว ประชาชนหรือผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติตัว การเลือกใช้สมุนไพรและศาสตร์การแพทย์แผนไทย ที่เหมาะสม ซึ่งทางโรงพยาบาลได้กำลังพัฒนาชุดข้อมูลความรู้และเตรียมเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ศุกร์ที่ 17 กันยายน เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง เฟซบุคแฟนเพจ สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org