แพ้วัคซีน สปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือ

Fri, 2021-09-17 09:58 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือเกิดเหตุสุดวิสัย จากการฉีดวัคซีนโควิด สามารถส่งคำร้องรับเงินช่วยเหลือได้ที่โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ จากนั้นจะส่งคำร้องให้คณะอนุกรรมการระดับเขตพิจารณา

หลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือ 

- บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท

- สูญเสียอวัยวะ/พิการ จ่ายไม่เกิน 240,000 บาท 

- เสียชีวิต/ทุพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 400,000 บาท

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม