ครม.เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโควิด19

Sun, 2021-09-26 16:30 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 21 กันยายน 2564 อนุมัติหลักการกรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ติดเชื้อโควิด19 โดยขยายระยะเวลาภาษีออกไปอีก 1 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการระบาดโรคโควิด19 ได้รับการบรรเทาภาระทางภาษี และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.hfocus.org/content/2021/09/23134

ที่มา : สำนักข่าว Hfocus

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม