ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เฟซบุ๊กกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ยืนยัน บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มถ่ายโอนภารกิจไป อบจ. หากเป็นสมาชิก กบข. สิทธิประโยชน์ยังต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยน!!

ตามที่มีการประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งลงนามโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ ณ วันที่ 5 ต.ค.2564

โดยมีข้อสงสัยกรณีบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.) กรณีที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ หรือยังคงเป็นสมาชิกได้ต่อเนื่อง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โพสต์เผยแพร่ข้อมูลยืนยันบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังคงเป็นสมาชิก กบข. ต่อเนื่อง และนำส่งเงินสะสมเข้า กบข. พร้อมรับสิทธิประโยชน์สมาชิกเช่นเดิม

โดยระบุว่า

กรณีการถ่ายโอนบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข "สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล" ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรที่เข้าข่ายถือว่ายังมีสถานะการเป็นสมาชิก กบข. และยังนำส่งเงินสะสมเข้า กบข. ทุกเดือนพร้อมรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเช่นเดิมตามมาตรา 70/1 หมวด 3/1 พ.ร.บ. กบข. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549

โดยสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/254/T_0014.PDF

และศึกษารายละเอียด พ.ร.บ. กบข. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ที่https://bit.ly/3AgTs68  หรือโทร. สอบถามที่เบอร์ 1179

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

ไทม์ไลน์โอนภารกิจ "รพ.สต." สู่ "อบจ."

เปิดมุมมอง: ข้อดีข้อเสียถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่ท้องถิ่น

มีผลแล้ว! ประกาศถ่ายโอนภารกิจ "รพ.สต." ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมแนวทางดำเนินการ

ชมรม ผอ.รพ.สต.ส่งเสียงถึงผู้บริหาร สธ.ขอหนุนถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ.

“ผศ.ดร.จรวยพร” มุมมองนักวิชาการ สวรส. เสนอถ่ายโอน “รพ.สต.” ไป อบจ. แบบไหนเหมาะสม!!

คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ อนุมัติ ถ่ายโอนรพ.สต. 108 แห่ง ให้ อบจ. จ.ศรีสะเกษ เป็นที่แรก

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org