ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2564 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha  ระบุว่า 
มาฉีดวัตซีนโควิด โมเดนา เข้าชั้นผิวหนัง รพ..... เป็น รพ แรกที่ให้ทางเลือกกับคนไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุด 

ทั้งนี้ เราทราบอยู่แล้วว่า วัคซีนโควิด เข้ากล้ามใช้ปริมาณมาก และกลไกการกระตุ้นภูมิ อาจเบี่ยงไปในด้านการปะทุการอักเสบ โรคเดิมกำเริบหรือเกิดอาการใหม่
ในขณะที่การฉีดเข้าชั้นผิวหนังใช้ปริมาณน้อยมาก โมเดนา ใช้น้อยกว่าฉีดเข้ากล้าม 10 เท่า คือ 10 ไมโครกรัม แทนที่จะเป็น 100 ไมโครกร้ม ได้ภูมิเท่ากัน ปลอดภัยกว่า
ขอบคุณ ท่าน อาจารย์ หมอ นิมิต ประสิทธิ์ดำรง  และครอบครัว และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ

ติดตามเพิ่มเติมเฟซบุ๊ก ศ.นพ.ธีระวัมน์ เหมะจุฑา คลิก  ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha