ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เชิญหน่วยบริการร่วมรับฟัง Facebook Live ชี้แจงแนวทางการจัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบการรักษาที่บ้าน Home Isolation โดยเครือข่ายสมาคมภัตตาคารไทย เวลา 13.30 น. วันที่ 12 ม.ค. นี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการระบาดระลอกที่ 5 โดยมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษสายงานบริหารกองทุนของ สปสช. ชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายค่าอาหาร และนายกสมาคมภัตตาคารไทย ร่วมชี้แจงรายละเอียดการจัดการ งบประมาณ และวิธีการส่งอาหารให้ผู้ป่วย

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. จะมีการจัด Facebook Live เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบการรักษาที่บ้าน Home Isolation โดยเครือข่ายสมาคมภัตตาคารไทย ในวันพุธที่ 12 ม.ค. 2565 นี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศร่วมรับฟังได้ที่เพจเฟสบุ๊กของ สปสช. (https://www.facebook.com/NHSO.Thailand) ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า การชี้แจงในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับหน่วยบริการ เพื่อรับมือกับการระบาดในระลอกที่ 5 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขวางแผนไว้จะใช้พื้นที่เตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยอาการปานกลางและอาการหนัก ส่วนผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ จะเน้นให้เข้าระบบ Home Isolation เพื่อรักษาตัวที่บ้านหรือในชุมชน และเตรียมระบบส่งต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากขึ้น

"ด้วยลักษณะของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่แพร่เชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้า เราคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากพอสมควร อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของระบบ Home Isolation จึงมีความสำคัญไม่แพ้การเตรียมการในโรงพยาบาล ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การกักตัวรักษาที่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือต้องให้ผู้ติดเชื้ออยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหน

ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอาหารการกิน ดังนั้น นอกเหนือจากการจ่ายค่ายา ค่าอุปกรณ์และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว สปสช. เราจึงจ่ายเงินค่าอาหารเพื่อให้หน่วยบริการจัดส่งอาหารให้แก่ผู้ป่วยวันละ 3 มื้อ ซึ่งก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดการจ่ายและแนวทางการจัดการให้กับหน่วยบริการทั่วประเทศในวันที่ 12 ม.ค. นี้" ทพ.อรรถพร กล่าว

ทพ.อรรถพร กล่าวอีกว่า ในการชี้แจงครั้งนี้ จะมีผู้บรรยายคือ พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานบริหารกองทุน ของ สปสช. ซึ่งจะมาชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายค่าอาหารที่จัดส่งให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบการรักษาที่บ้าน Home Isolation และ คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ซึ่งจะมาชี้แจงรายละเอียดการจัดการ งบประมาณ และวิธีการส่งอาหารให้ผู้ป่วยซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายสมาคมภัตตาคารไทย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่หน่วยบริการในการจัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน ซึ่งตัวแทนหน่วยบริการที่เข้าร่วม สามารถสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นผ่าน Facebook Live เพื่อให้วิทยากรทั้ง 2 ท่านสามารถชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ และจะทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายของหน่วยบริการเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคจนทำให้การเบิกจ่ายล่าช้านั่นเอง