ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บิดเบือนอย่าเชื่อ ชุดตรวจ ATK เป็นอุปกรณ์ตรวจแอนติบอดี หากวัดค่าเป็นกรดจะขึ้น 2 ขีด และวัดค่าเป็นด่างจะขึ้น 1 ขีด

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชุดตรวจ ATK เป็นอุปกรณ์ตรวจแอนติบอดี หากวัดค่าเป็นกรดจะขึ้น 2 ขีด และวัดค่าเป็นด่างจะขึ้น 1 ขีดนั้น นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ดังนี้

  • ชุดตรวจ ATK (Antigen Test kit) เป็นชุดตรวจแอนติเจน ไม่ใช่ชุดตรวจแอนติบอดี
  • ความเป็นกรด-ด่างมีผลต่อการทำปฏิกิริยาของชุดตรวจ ชุดตรวจแต่ละชนิดจึงมีหลอดน้ำยาบัฟเฟอร์เป็นอุปกรณ์ให้มาในชุดตรวจ เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่างให้เหมาะสมกับชนิดตัวอย่างตามที่ระบุในชุดตรวจ ซึ่งเป็นตัวอย่างเก็บจากโพรงจมูก หรือ น้ำลาย ดังนั้นผู้ใช้จะต้องไม่นำชุดตรวจไปใช้ผิดประเภท
  • กรณีใช้งานชุดตรวจไม่ถูกต้อง เช่น ทดสอบกับสารที่มีความเป็นกรด-ด่างสูง น้ำเปล่า น้ำจากสิ่งแวดล้อม หรือสารละลายที่มีความสามารถในการแตกตัวเป็นไอออน ย่อมส่งผลกระทบต่อการเกิดปฏิกิริยา และแปลผลคลาดเคลื่อน เช่น ผลบวกปลอม หรือผลลบปลอมได