ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเร่งดำเนินการจัดหายา โมลนูพิราเวียร์ ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน เพื่อใช้รักษาโรคโควิด – 19 ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 1 เข็ม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการรุนแรง ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์ เพื่อเป็นทางเลือก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้ องค์การเภสัชกรรมจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำการแผนจัดซื้อจัดหายาโมลนูพิราเวียร์  โดยขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้คัดเลือกแหล่งที่มีคุณภาพไว้แล้ว อยู่ระหว่างเจรจากำหนดส่งมอบและราคา

ซึ่งผู้ผลิตมีความพร้อมในการส่งมอบ คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากทำสัญญา สามารถจัดส่งยาให้องค์การเภสัชกรรมล็อตแรก จำนวนประมาณ 10 ล้านแคปซูล โดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่ ตามแผนกระจายยาของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)