ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัดมท. ส่งหนังสือด่วนที่สุด! ถึงผู้ว่าราชการฯทุกจังหวัด หลังสมาคมฯ อบจ. ทำหนังสือเชิญชวนนายกองค์การบริหารฯ เรียกร้องรัฐบาล ล่าสุดเตรียมบุก สธ. 11 เม.ย. 65  ขณะที่หนังสือมหาดไทยย้ำ! พื้นที่หากมีปัญหาเสนอตรงผู้ว่าฯ   เพื่อส่งต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแก้ไขต่อไป

จากกรณีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  ทำหนังสือลงวันที่ 7 เม.ย. 2565 เพื่อขอเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการหารือปมปัญหาการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) พร้อมทั้งยังทำหนังสือถึงนายกอบจ.ทุกจังหวัดเพื่อเชิญชวนมารวมตัวกันที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 11 เม.ย.2565  เพื่อร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการสนับสนุนการถ่ายโอนครั้งนี้

(ข่าวเกี่ยวข้อง :  สมาคม อบจ. รวมพลขอพบ "อนุทิน" หารือปัญหาถ่ายโอนรพ.สต. 11 เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากการเคลื่อนไหวของทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยแล้ว ทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็มีหนังสือออกมาเช่นเดียวกัน โดยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0804.3/ว2417  ณ วันที่ 7 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยเนื้อหาในความสำคัญ ระบุด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทบทวนมติ และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมนั้น

ปรากฏว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้ดำเนินการในการยื่นข้อเสนอ และเรียกร้องต่อรัฐบาล และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*** กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาปัญหาในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีหน้าที่กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายได้ชี้แจงแนะนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม เช่น หากกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ความเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ขอให้รวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรวบรวมส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อจะได้พิจารณาและประสานในการแก้ปัญหาต่อไป

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org