ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันมักจะมีปัญหาการเคลื่อนไหผิดปกติที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนเช่น อาการเคลื่อนไหวช้า อาการมือสั่นขณะที่มืออยู่นิ่ง อาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และอาการทรงตัวไม่ดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามบุคคลปกติที่ยังไม่มีอาการของโรคพาร์กินสันถ้ามีอาการแสดง 4 อาการดังต่อไปนี้ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสันในอนาคตได้

อาการนอนละเมอ
อาการท้องผูกเรื้อรัง
การรับกลิ่นที่ลดลง
อาการซึมเศร้า

หากมีอาการดังกล่าวร่วมกับมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อประเมินและวินิจฉัยอาการทันที

 

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย